Londýn 13. marca 2023 – Spoločnosť Shell varuje pred rastúcimi nákladmi na uhlík a klimatickými rizikami pre svoje podnikanie v oblasti ropy a zemného plynu. V nadchádzajúcom desaťročí bude čeliť špirálovitým nákladom na emisie uhlíka v dôsledku nezosúladených politík zameraných na klimatickú neutralitu a vyvíjajúcich sa regulácií, čo vedie k „značnej neistote“, tvrdí podľa portálu spglobal.com spoločnosť.

Vo svojej výročnej správe za rok 2022 označila riziká pre svoje podnikanie v oblasti ropy a zemného plynu vyplývajúce zo zmeny klímy a energetickej transformácie, pričom pripustila, že by mohli mať „závažné nepriaznivé účinky“ na jej zisky, aktíva, operácie a dodávateľské reťazce.

Tieto riziká by tiež mohli viesť k množstvu právnych, regulačných opatrení, čo by malo za následok meškanie alebo zrušenie projektov, zvýšený počet súdnych sporov či, prevádzkové obmedzenia, uviedol Shell.

„Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo pravdepodobne zvýši náklady na dodržiavanie predpisov pre naše aktíva a/alebo produkty a môže zahŕňať obmedzenia využívania uhľovodíkov,“ dodáva správa Shellu. Tá prišla v čase, keď spoločnosť vykázala za rok 2022 rekordný zisk takmer 40 miliárd dolárov, keďže vojna medzi Ruskom a Ukrajinou viedla k prudkému nárastu cien ropy a plynu.

Ropné a plynárenské spoločnosti však naďalej čelia úderom ekologických aktivistov a akcionárov, keďže investori a tvorcovia politík zintenzívňujú svoje zameranie na energetickú transformáciu. Ak sa firmy zo sektora neprispôsobia, podľa spglobal.com riskujú, že prídu o miliardy dolárov kapitálu od investorov, pretože je na nich vyvíjaný tlak, aby prekonfigurovali svoje hlavné podnikanie a prijali nízkouhlíkovú agendu.

Strojnásobenie nákladov na CO2

Shell odhadol, že jeho náklady na emisie uhlíka sa v nadchádzajúcom desaťročí strojnásobia po tom, ako minulý rok minul približne 493 miliónov dolárov na dodržiavanie schémy obchodovania s emisiami EÚ (ETS) a ďalších súvisiacich schém stanovovania cien uhlíka.

Odhaduje sa, že ročné vystavenie sa uhlíkovým nákladom vzrastie v roku 2023 na 800 miliónov USD a na približne 1,5 miliardy USD v roku 2032.

„Chýbajúce zosúladenie globálnych a národných politík a rámcov v oblasti klimatickej neutrality zvyšuje neistotu v súvislosti s tým, ako sa budú v budúcnosti implementovať ceny uhlíka a iné regulačné mechanizmy,“ uvádza Shell s tým, že to sťažuje výber vhodných predpokladov, ktoré treba brať do úvahy pri finančnom plánovaní a procesoch investičného rozhodovania.

Požiadavka na väčšiu zrozumiteľnosť

Shell tiež vyzval na väčšiu zrozumiteľnosť v súvislosti s mechanizmami oceňovania uhlíka, o ktorých sa domnieva, že môžu byť účinným a ekonomickým spôsobom na zníženie emisií skleníkových plynov.

Spoločnosť priznala, že do roku 2030 budú jej náklady na emisie CO2 do značnej miery ovplyvnené politikou prostredníctvom schém obchodovania s emisiami alebo vládnych daní, ktoré sa globálne výrazne líšia. „Ale po roku 2030, kde sú politické predpovede náročnejšie, sa náklady na emisie uhlíka odhadujú na základe očakávaných nákladov na technológie na znižovanie emisií potrebné pre rok 2050,“ domnieva sa Shell.

Pri jeho scenári stredných cien sa náklady na uhlík od roku 2030 odhadujú na 125 USD/mt CO2e a podľa scenára vysokých cien na 220 USD/mt CO2e.

Ceny uhlíka sa v súčasnosti výrazne líšia v závislosti od krajiny a vlády na celom svete sa nedokázali dohodnúť na globálnej cene uhlíka. Povolenky v rámci EU ETS sú v súčasnosti približne 10-krát drahšie ako ceny v Číne, ktorá je priemyselnou veľmocou sveta.

Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila 9. marca kvóty na december 2023 na 99,11 eur/milión CO2e. Pre porovnanie čínske ceny emisií boli podľa Šanghajskej burzy pre životné prostredie a energiu 3. marca ocenené na 56 jüanov/mt CO2e (8,10 USD/mt CO2e).

Pokles emisií

Shell uviedol, že v roku 2022 vykázal stály pokles svojich absolútnych emisií v dôsledku odpredajov a zníženia predaja ropných produktov a plynu.

Kombinované emisie Shellu z rozsahov 1, 2 a 3 klesli na 1,232 miliardy ton CO2e v porovnaní s 1,367 miliardy ton CO2e v roku 2021 a 1,628 miliardy mt CO2e v roku 2016.

Rozsah 1 zahŕňa emisie zo zdrojov priamo kontrolovaných subjektom, rozsah 2 nepriame emisie z nakupovanej energie, tepla alebo chladenia a rozsah 3 pokrýva ďalšie emisie hodnotového reťazca podľa Protokolu o skleníkových plynoch, ktorý je globálnym stanovovateľom noriem v oblasti uhlíkového účtovania.

Pokles emisií v rozsahu 1 a 2 bol spôsobený najmä odpredajom ropných a plynových aktív spolu s odstávkami alebo konverziou existujúcich aktív, ako aj s nákupom obnoviteľných zdrojov a niektorými projektmi na znižovanie emisií.

Emisie v rámci rozsahu 1 a 2 klesli v roku 2022 na 58 miliónov ton CO2e v porovnaní so 68 miliónmi ton CO2e v predchádzajúcom roku.

Emisie v rámci rozsahu 3 boli v minulom roku na úrovni 1,174 miliardy ton CO2e oproti 1,299 miliardy ton CO2e v roku 2021. Emisie v rámci rozsahu 3 klesli „vo veľkej miere v dôsledku zníženia predaja ropných produktov a plynu a zníženia intenzity predávanej elektriny,“ dodal Shell .

Do roku 2030 si stanovil za cieľ znížiť svoje absolútne emisie o 50 % v rámci rozsahu 1 a 2 a dosiahnuť čistú nulu do roku 2050. „Do konca roka 2022 Shell znížil svoje absolútne emisie rozsahu 1 a 2 o 30 %,“ tvrdí správa.

Stanovil si tiež cieľ znížiť do roku 2030 čistú uhlíkovú náročnosť energetických produktov, ktoré predáva, o 20 %, čo zahŕňa emisie spojené s prevádzkou (rozsah 1), elektrinu na prevádzku jej činností (rozsah 2) a konečné využitie produktov (rozsah 3).

Správa ukázala, že čistá uhlíková intenzita Shellu klesla na 76 gramov CO2e/megajoulov v porovnaní so 77 gramami CO2e/megajoulov v roku 2021 a 79 gramami CO2e/megajoulov v roku 2016.

Európske ceny CO2 opäť nad 100 €

Len deň po zverejnení správy Shellu (10. 3.) sa ceny uhlíka v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ opäť nakrátko ocitli nad 100 €/mt v dôsledku silných technických signálov, chladnejšieho počasia a vyšších cien plynu a elektriny. Povolenky EÚ kontrahované na december 2023 na začiatku dňa dosiahli dvojtýždňové maximum 100,12 €/mt CO23, ukázali údaje ICE.

Podpora silného energetického a plynárenského komplexu v Európe v dôsledku pokračujúcich štrajkov francúzskych energetických pracovníkov prispela k tomu, že ceny zvrátili takmer všetky minulotýždňové straty.

Portál spglobal.com v tejto súvislosti poznamenal, že pozície finančných investorov na trhu s uhlíkom v roku 2023 prudko vzrástli v dôsledku „býčieho“ sentimentu. Uhlíkové kvóty tiež ťažili z množstva iniciatív EÚ v oblasti klímy, ako je balík Fit for 55, dohoda REPowerEU a reformy ETS.

Analytik S&P Michael Evans, ktorý sa venuje globálnemu trhu s uhlíkom si myslí, že výzvy súvisiace so súčasnou dostupnosťou jadrovej energie a chladným počasím podporia emisné kvóty v krátkodobom horizonte, ale miernejšie počasie môže v apríli priniesť krátkodobý „medvedí“ tlak.

„Pokiaľ ide o apríl, na trhu pretrvávajú medvedie očakávania, ktoré sú poháňané kombináciou slabého priemyselného dopytu, pokračujúceho vydávania bezplatných kvót, teplejšieho sezónneho počasia (čo vedie k ďalšiemu zníženiu dopytu po energii), vyššej ponuky aukcií upravenej podľa RePowerEU a okresanie dlhých pozícií čistých špekulantov,“ dodal Evans.