Bratislava 23.septembra- Zemný plyn je nízkoemisné palivo, ktoré môže zohrať dôležitú úlohu v boji proti klimatickej zmene. Predstavuje rýchle a ekonomicky efektívne riešenie zníženia emisií skleníkových plynov, najmä pri odstavení a nahradení uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie.

„Zemný plyn je súčasťou nízkouhlíkovej ekonomiky. Cieľom jej vytvorenia má byť predovšetkým zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie je len jedným z možných nástrojov dosiahnutia tohto cieľa. Zemný plyn dokáže takmer okamžite vylepšiť, už tak vynikajúci emisný profil slovenskej energetiky, a to nahradením uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie,“ povedal na stretnutí s novinármi expert Slovenského plynárenského a naftového zväzu Jerguš Vopálenský.

Slovensko už má najväčšiu časť svojich dekarbonizačných úloh splnenú a z hľadiska energetiky už je takmer v cieľovom stave. „Od roku 1990 znížilo emisie skleníkových plynov o viac než 40%, najviac v sektore energetiky a to až o neuveriteľných takmer 60%. Naopak len zanedbateľne sme znížili emisie v priemysle a doprave,“ upozornil Jerguš Vopálenský.

Slovensko má jednu z najmenej emisných energetík v EÚ. Po vyradení resp. rozumnom nahradení uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie budeme na šiestom príp. siedmom mieste v únií, pričom ďaleko za sebou zanechávame lídra v zavádzaní technológií obnoviteľných zdrojov, Nemecko. „Práve Nemecko ukazuje paradox. Hoci zvyšuje podiely obnoviteľných zdrojov, ich emisie skleníkových plynov neklesajú a svoj emisný cieľ pre rok 2020 nesplnia,“ konštatoval Jerguš Vopálenský.

Ak chce Slovensko prispieť k riešeniu klimatickej zmeny, malo by vychádzať zo svojej priaznivej emisnej situácie. Dôležité je dokončiť nízkouhlíkovú transformáciu energetiky vyradením resp. nahradením uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie a v ďalšom období sa prioritne zamerať na pokles uhlíkových emisií znižovaním energetickej náročnosti hospodárstva, najmä v sektore priemyselnej výroby, ktorá dosahuje v súčasnosti takmer dvojnásobok priemeru EÚ. „V doprave sú ďalšie rezervy pri znižovaní emisií. Dôraz by sa mal klásť na nízkouhlíkovú dopravu s využitím alternatívnych palív, elektriny a stlačeného zemného plynu (CNG). Podporu si zaslúžia aj projekty testujúce vodík a biometán, ktoré môžu využiť existujúcu infraštruktúru. V neposlednom rade vnímame ako dôležité viesť občanov a spoločnosť k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a k správnym spotrebiteľským návykom,“ dodal Jerguš Vopálenský.