Bratislava 13. októbra 2020 – Slovenskí plynári aj tento rok potvrdili svoj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia a zlepšovaniu kvality ovzdušia účasťou v celoštátnej kampani „Do práce na bicykli“. Počas septembra najazdili takmer 14.000 kilometrov a ušetrili vyše tri tony emisií CO2. Informovali o tom špecialista externej komunikácie a PR spoločnosti Eustream Pavol Kubík, manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga a referentka pre internú a externú komunikáciu spoločnosti NAFTA Martina Štecová .

„Eustream sa do akcie Do práce na bicykli zapojil po tretí raz. Na stránke organizátora sa tento rok zaregistrovalo až desať tímov z našej spoločnosti, ktorých členovia najazdili do práce počas septembra spolu 6139,28 kilometrov. V porovnaní s cestovaním autom tak pomohli ušetriť viac ako jeden a pol tony emisií CO2,“ konkretizoval Kubík s tým, že zamestnanci spoločnosti pokračujú v tomto dobrom zvyku aj po skončení kampane. „Včera nás v tejto aktivite podporil aj generálny riaditeľ Rastislav Ňukovič a riaditeľ zahraničného rozvoja a vzťahov s verejnými inštitúciami Mirek Topolánek,“ dodal Kubík, ktorý za realizáciu dobrej myšlienky poďakoval  Adamovi Belákovi z ekonomického a finančného oddelenia.

Do kampane sa v rámci celého Slovenska aktívne sa zapojilo aj 45 cyklistov zo spoločnosti SPP – distribúcia. „Za mesiac trvania súťaže sme najazdili 4663,43 km a ušetrili celkom 1247,47 t CO2,“ priblížil Vanga s tým, že najaktívnejšími tímami firmy boli bratislavský Z Vajnor a žilinské SPPD ZA 2 a SPPD ZA.

Súčasťou kampane sa aj tento rok stali tímy naftárov. Napriek nepriaznivému počasiu v závere mesiaca a striedaniu časti pracovníkov na home office reprezentovalo spoločnosť NAFTA až 5 tímov. „Devätnásť kolegov spolu najazdilo 2907 km počas 366 jázd, za čo im patrí naše uznanie,“ konkretizovala Štecová. „Našim cyklohrdinom za účasť ďakujeme a tešíme sa, že sa zapájajú do takýchto zmysluplných projektov,“ dodala.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Chce tiež motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Organizačným a odborným garantom je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Aj priebeh najväčšej cyklistickej akcie na Slovensku tento rok ovplyvnila koronavírusová pandémia, ktorá ju v úvode marca prerušila v čase registrácie. Organizátori preto určili nový termín, ktorý prvýkrát v histórii kampane pripadol na september.