Bratislava 26. júla 2022 – Slovenská delegácia na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom vyjednala v spolupráci s českým predsedníctvom pre Slovensko niekoľko výnimiek z politickej dohody o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o tom informuje na svojom webe.

„Úspory sa nedotknú priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, keď namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov,“ uviedol rezort hospodárstva.

MH zdôraznilo, že práve v súvislosti so zásobami je Slovensko v značne výhodnom postavení, keďže štátny SPP v spolupráci s ministerstvom hospodárstva už od februára vtláča maximálne množstvá plynu do zásobníkov. Výsledkom je, že zatiaľ čo priemerná spotreba plynu v ôsmich mesiacoch od augusta do marca za posledných 5 rokov činila 3,674 mld. m3, tento rok (od 1.8. 2022 do 31.3. 2023) je spotreba stanovená v zmysle dosiahnutej dohody a po zohľadnení požadovaných úspor na 3,874 miliardy metrov kubických, čiže o 200 mil. m3 viac. „Toto bolo pri vyjednávaní pre mňa kľúčové, že sa podarilo odvrátiť hrozbu poškodenia slovenského priemyslu,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Mechanizmus pre povinné úspory bude využitý len po vyhlásení stavu pohotovosti piatimi krajinami EÚ a po schválení Radou, uviedlo MH. Členské štáty sa po vyhlásení takejto pohotovosti zaväzujú dosiahnuť 85 % spotreby z vopred určeného referenčného obdobia. Nariadenie pritom zohľadňuje aj mieru naplnenia zásobníkov a do povinnosti úspor nezahrňuje kritický priemysel (chemický, hutnícky a pod.). Zároveň zohľadňuje aj nárast spotreby počas obdobia po pandémii.       

Richard Sulík tiež zdôraznil význam spoločného postupu krajín EÚ. Upozornil zároveň na potrebu zohľadnenia potrieb priemyslu a využitia všetkých dostupných zdrojov na zabezpečenie dodávok energií do krajín EÚ a jej susedov, vrátane potreby zabezpečenia takého režimu sankcií, ktorý umožní zásobovanie Ukrajiny.

Ako taktiež uviedol, v rámci EÚ nie je pritom možné ignorovať žiadne zdroje energie, vrátane jadrovej energie. Opakovane taktiež vyzval na pozastavenie súčasného režimu na obchodovanie s emisnými povolenkami, ktorý má negatívny vplyv na ceny elektriny a tepla.