Bratislava 8. decembra 2022 – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) na záver roka opäť ocenil kvalitu diplomových prác s problematikou plynárenstva, ako aj najlepšie články uverejnené v časopise SLOVGAS. Odovzdávanie ocenení úspešným autorom sa uskutočnilo vo štvrtok v Bratislave pri príležitosti zasadnutia Rady SPNZ.

Najlepšie diplomové práce venované témam plynárenstva a príbuzných odborov tento rok opäť súťažili o Cenu prof. Nemessányiho.

Nezávislá komisia v zložení Ing. Gustáv Jablonský, PhD. (TUKE, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie), prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta) a prof. Ing. Mária Čarnogurská, PhD. (TUKE, Strojnícka fakulta) sa v kategórii Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve sa komisia po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií rozhodla udeliť prvé miesto práci „Zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe vodíka“, ktorej autorom je Ing. Dominik Hoppej (STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie).

Zľava: P. Kučera, D. Hoppej, R. Ňukovič, R. Kvasňovský 

Cenu prof. Nemessányiho autorovi odovzdali člen predstavenstva spoločnosti SPP Peter Kučera a prezident SPNZ Rastislav Ňukovič.

Najlepšie články časopisu SLOVGAS

Ocenenia sa opäť dočkali aj články uverejnené v roku 2021 v časopise SLOVGAS, ktoré sa rozdeľujú do dvoch kategórií: „Strategicko‐analytické články“ a „Odborno-technické články“.

V oboch kategóriách boli nominované dva články, ktoré redakčná rada na svojich zasadnutiach vyhodnotila ako najlepšie v jednotlivých vydaných číslach v období od októbra 2021 do októbra 2022.

Najlepším strategicko-analytickým článkom bol príspevok Jerguša Vopálenského „Útoky na zemný plyn nie sú oprávnené, problémom ostáva geopolitika“.

Zľava: M. Hollý, J. Vopálenský, R. Ňukovič, R. Kvasňovský

V kategórii odborno-technických článkov získal najviac hlasov článok „Integrácia vodíka do distribučnej siete plynu – vplyv na domáce spotrebiče a meranie energetickej hodnoty zmesi, vplyv na tesnosť infraštruktúry“ autorov Radovana Illitha, Ľubomíra Csövariho, Tomáša Klemana a Dominika Bíroa.

Zľava: M. Hollý, R. Illith, R. Ňukovič, R. Kvasňovský

Ocenenia za najlepšie články autorom odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti SPP-distribúcia a predseda redakčnej rady časopisu SLOVGAS Martin Hollý.