Brno 13. septembra 2023 – V Českej republike sa oficiálne rozbehla výroba dvojstupňových regulátorov tlaku plynu pre rodinné domy. Zaslúžila sa o to spoločnosť HUTIRA, ktorá v Česku regulátory s označením B NG distribuovala, po získaní potrebnej certifikácie sa však stáva ich kľúčovým výrobcom pre celý európsky trh. Výrobná linka spoločnosti v Popůvkách pri Brne má kapacitu 50-tisíc plynových regulátorov ročne, z ktorých by 20 000 malo putovať na český a slovenský trh. Tieto a ďalšie informácie prezentovala spoločnosť Hutira pri príležitosti slávnostného krstu rýdzo českých domových regulátorov B NG, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

„Ide o zásadný míľnik v oblasti plynárenstva,“ zdôraznil majiteľ a konateľ spoločnosti Ivo Hutira, ktorý pripomenul porevolučný plynárenský boom v bývalom Československu vyvolaný plynofikáciou a následný silný dopyt trhu, na ktorý vtedajší domáci výrobca GMR Skuteč nevedel pružne reagovať.

Spoločnosť HUTIRA sa preto rozhodla situáciu riešiť dovozom regulátorov. V júni 1993 navštívili francúzsku spoločnosť Francel a dohodli sa na budúcej spolupráci. V júli nato Francel poslal prvú vzorku regulátorov a podporný list pre schvaľovacie konanie na Strojárenskom skúšobnom ústave (SZÚ). V septembri HUTIRA požiadala Úrad pre technickú normalizáciu o súhlas k udeleniu výnimky z normy ČSN 38 6443 čl. 63 pre regulátory tlaku plynu, „V októbri 1993 SDZÚ udelil súhlas s dovozom prvých 500 kusov regulátorov pre účely dlhodobej funkčnej skúšky,“ dodal Hutira.

Trvalo 2,5 roka, kým boli regulátory po skúšobnej prevádzke, zdĺhavých odborných rokovaniach a vyvolanej zmene normy, príslušnými orgánmi preverené a pripustené do plynárenských sietí. Prvú certifikáciu získala vtedy ešte HUTIRA-BRNO v roku 1995 a postupne sa stala lídrom v predaji regulátorov radu B, ktorých boli v Česku nainštalovaných zhruba 600 000.

Neskôr, keď výrobca, firma Emerson, prešla na iné riešenie, predávané pod značkou Fisher B NG, Hutira zaisťovala certifikáciu, dovoz, predaj a servis pre Českú a Slovenskú republiku, pripomenul Hynek Faktor, prevádzkový riaditeľ spoločnosti HUTIRA.

Výroba

V minulom roku však došlo k zásadnej zmene, keď HUTIRA odkúpila výrobnú linku regulátorov B6 NG a B10 NG a spustila skúšobnú prevádzku. Po získaní plnej certifikácie od SZÚ a spustení oficiálnej výroby sú tak najpoužívanejšie domové regulátory tlaku plynu – ako rýdzo český výrobok – opäť na scéne, konštatoval Faktor. „To nie je v odvetví plynárenstva príliš bežné“ dodal.

V podobnom duchu sa vyjadril aj riaditeľ útvaru obchodu, marketingu a rozvoja spoločnosti HUTIRA Radek Kundrata. „Ideme týmto krokom proti prúdu. Zatiaľ čo ostatní presúvajú produkciu do východnej Európy a Ázie, my naopak sťahujeme výrobu do Českej republiky,“ povedal. Dôvodom pre tento krok bolo napríklad nedávne uzavretie hraníc kvôli pandémii či pozdržanie dodávok tovaru a materiálu kvôli vyslobodzovaniu veľkej kontajnerovej lode v Suezskom prieplave. Cieľom bolo a je teda zbavenie sa závislosti na zahraničných dodávkach.

Kundrata vyzdvihol aj ďalšiu výhodu, ktorú spoločnosti prináša vlastná produkcia, a to možnosť pružnejšie reagovať na dynamický vývoj na tuzemskom plynárenskom trhu, napríklad pri prechode na vodík či zmes vodíka so zemným plynom, a konkurencii iných systémov, ako sú fotovoltaika či tepelné čerpadlá. „Keď prichádza do plynárenstva vodík, je potrebné mať výrobky, ktorý jeho príchod v podobe mixu so zemným plynom umožnia,“ zdôraznil Kundrata.

Zároveň je podľa neho otázne, či aktuálne regulátory v sieti – viac ako milión kusov -, ktoré vodík teoreticky tiež zvládnu, niekto schváli pre využívanie v prípade vodíka, keďže ide o 20 až 30-ročné produkty. „Alebo povie, že ich asi bude treba vymeniť za výrobky, ktoré budú mať certifikáciu, že dokážu zvládnuť 5, 20 alebo 100 % vodíka. Vidíme potenciál v tom, že niektoré krajiny pôjdu touto cestou, keď povedia: Chceme to mať potvrdené, urobíme plošnú výmenu všetkých výrobkov, aby sme videli, že komponenty v sieti sú s vodíkom kompatibilné. A to môže pre tieto regulátory predstavovať obrovský potenciál. Preto pre nás vlastná výroba predstavuje taký významný krok,“ vysvetlil Kundrata.    

Spoločnosť HUTIRA dokáže vo výrobnej linke v Popůvkách pri Brne ročne vyrobiť až 50-tisíc kusov týchto regulátorov B6 NG a B10 NG. Svojou produkciou je tak pripravená pokryť dopyt najmä stredoeurópskeho trhu. Zákazníkom do Česka a Slovenska plánuje dodávať až 20-tisíc regulátorov ročne. Regulátor B6 NG je bežným zariadením pre rodinný dom, umiestňuje sa spravidla do skrinky na hranici pozemku spoločne s hlavným uzáverom plynu a plynomerom. V Česku ide pri tomto type stavieb s veľkým náskokom o jednoznačne najpoužívanejší regulátor.