Trenčín 12. septembra 2023 – Motoristi si môžu natankovať skvapalnený zemný plyn (CNG) už aj v Trenčíne na novootvorenej vysokokapacitnej plniacej stanici na Zlatovskej ceste. Využívať ju bude aj flotila 43 CNG autobusov prevádzkovateľa MHD v meste Trenčín, spoločnosti TD Transport, s.r.o., ktorá patrí do medzinárodnej skupiny Transdev. Dodávateľom stlačeného zemného plynu pre trenčiansku plniacu stanici bude SPP CNG s.r.o., 100-percentná dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP. Informuje o tom webové sídlo spoločnosti SPP.

„Alternatívne palivo CNG sme priniesli do posledného krajského mesta, v ktorom chýbalo,“ pripomenul člen predstavenstva SPP Peter Kučera. Trenčín je podľa neho nepochybne významným slovenským dopravným uzlom a nová plniaca stanica CNG je preto dôležitým prínosom nielen pre všetkých obyvateľov mesta, ale aj obyvateľov širokého okolia. „Navyše využívaním autobusov jazdiacich na CNG v mestskej doprave vznikne výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s využívaním naftových autobusov. V tomto roku otvárame už tretiu novú plniacu stanicu, ktorá ponúka palivo CNG,“ dodal Kučera.

Otvorením novej, vysokokapacitnej plniacej stanice v Trenčíne sa sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku rozšírila na 25, uviedol konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák. „Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil.

Mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne od septembra 2022 prevádzkuje spoločnosť Transdev, pričom využíva 43 nových autobusov na stlačený zemný plyn, 38 štandardných 12-metrových autobusov a päť 18-metrových kĺbových autobusov.

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10  až 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť, pripomína web spp.sk.

Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG sa bude postupne nahrádzať obnoviteľným biometánom.

SPP v tomto roku pokračuje v rozvoji plynovej mobility

Spoločnosť SPP tento rok zrealizovala viacero projektov, ktorými podporila rozvoj plynovej mobility na Slovensku. Vo februári otvorila svoju prvú plniacu stanicu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Trnave na Automobilovej ulici, na ktorej je možné natankovať aj CNG. Slúži tak nielen ťažkej nákladnej, ale aj autobusovej a osobnej automobilovej doprave. Vďaka jej výhodnej polohe budú môcť motoristi využiť priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1.

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k prioritám SPP,“ povedal Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP pri príležitosti otvorenia trnavskej plničky. Vyjadril presvedčenie, že budovanie ďalších plniacich staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a ešte viac podporí využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku. „V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme,“ dodal Miroslav Kulla.

Nová plniaca stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Druhá stanica bola otvorená koncom apríla v Prešove na Strojníckej ulici, v areáli spoločnosti Doprava a Mechanizácia, a okrem LNG je na nej rovnako možné tankovať aj CNG. Nová stanica je umiestnená v areáli predajcu nákladných a úžitkových vozidiel u ktorého si môžu zákazníci zakúpiť alebo vyskúšať vozidlá na pohon LNG a CNG vrátane komplexných servisných služieb STK (technickej) a EK (emisnej) kontroly pre tieto vozidlá. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

Tretia plniaca stanica projektu fueLCNG bude rovnako v tomto roku otvorená na hraničnom odpočívadle D2 Brodské.

Plniace stanice sú svojim konceptom unikátne, pretože sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku plniacich staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.