Bratislava 7. apríla 2021 – Dve nové samoobslužné plniace stanice na stlačený zemný plyn (CNG) uviedla do prevádzky spoločnosť SPP CNG s.r.o. (SPP CNG). Motoristi ich môžu využívať na odpočívadlách Blatná na Ostrove v oboch smeroch rýchlostnej cesty R7. Plniace stanice sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkajú možnosť využitia služieb kiosku priľahlej čerpacej stanice OMV. Vozidlá načerpajú ekologické palivo CNG za porovnateľný čas ako pri používaní konvenčných palív. Informoval o tom hovorca spoločnosti SPP Ondej Šebesta.

„Finančné dopady vyplývajúce z koronakrízy, môžu ovplyvniť aj rozhodovanie sa zákazníkov pri výbere auta. Drahšie elektromobily nemusia byť prvou voľbou, ak chceme jazdiť ekologickejšie. Autá s pohonom na CNG predstavujú v tomto čase veľmi racionálnu voľbu, preto sme rozhodnutí pokračovať v dynamickom zlepšovaní CNG infraštruktúry na Slovensku v najbližších rokoch,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

Pripomenul, že dcérska spoločnosť SPP CNG prijala stratégiu do roku 2025 na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v krajských a okresných mestách, čo by malo zabezpečiť výrazne vyššie pokrytie plniacou infraštruktúrou.

„Okrem toho, pripravujeme nové stanice na skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý využíva hlavne ťažká automobilová doprava. Tri LNG plniace stanice uvedieme do prevádzky v roku 2022. Príležitosť vidíme aj vo využití vodíka. Ich vzájomnou kombináciou ponúkneme infraštruktúru pre nízkoemisnú a bezemisnú dopravu založenú na alternatívnych plynových riešeniach,“ dodal Prokypčák.

V súčasnosti je tak motoristom na Slovensku k dispozícii už 16 plniacich staníc CNG, z toho 11 prevádzkuje spoločnosť SPP CNG. Koncom leta 2021, keď rozšíri sieť plniacich staníc CNG o ďalšie dve na náprotivných odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre, ich celkový počet vzrastie na 18.

Vozidlá na CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku, o 10 až 15 dB. Sú šetrné k motoru a bezproblémovo štartujú aj pri nízkych teplotách. Pri spaľovaní CNG uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidu dusíka NOx, oxidu uhoľnatého CO, pevných častíc PM a karcinogénnych látok.

CNG je environmentálne šetrnejšou alternatívou, v porovnaní s benzínom či naftou, aj pokiaľ ide o skleníkové plyny. Práve preto je CNG zaradený medzi alternatívne motorové palivá. Autá s týmto pohonom už dostupné v rámci všetkých segmentov cestnej dopravy a vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel. Čo je pre mnohých motoristov najpodstatnejšie, cena týchto vozidiel je porovnateľná s cenou klasických benzínových či naftových motorizácií.

“Zemný plyn v stlačenej podobe CNG je výhodné tranzitné palivo na ceste k uhlíkovej neutralite, pretože je ho možné postupne nahradiť obnoviteľným biometánom,“ uviedol v tejto súvislosti Peter Mozolák, konateľ spoločnosti SPP CNG.

Modely automobilov jazdiace na stlačený zemný plyn navyše podľa jeho slov kopírujú koncept automobilov so spaľovacím motorom, na ktorý sú motoristi zvyknutí. Výhodou pri tankovaní je napríklad rovnako rýchle naplnenie nádrže vozidla ako v prípade benzínového či naftového vozidla, a to takým množstvom paliva, s ktorým prejde relatívne porovnateľnú vzdialenosť. Mozolák tiež zdôraznil, že ide o overenú technológiu, ktorá sa roky využíva naprieč celou Európou. „Sme radi, že rozširujeme svoju sieť plniacich staníc CNG a budeme v tom pokračovať,“ uzavrel konateľ spoločnosti SPP CNG.