Trnava 9. februára 2023 – Spoločnosť SPP vo štvrtok otvorila svoju prvú plniacu stanicu na skvapalnený zemný plyn (LNG). Nachádza sa v Trnave na Automobilovej ulici, ktorá je súčasťou obchvatu mesta, vedľa čerpacej stanice Shell. Vysokokapacitná plniaca stanica, na ktorej je možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG, bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu. Vďaka jej výhodnej polohe budú môcť motoristi využiť priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1. Na otvorení stanice sa zúčastnil poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla. Informuje o tom web spoločnosti SPP a Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Vysokokapacitná plniaca stanica na LNG a CNG spoločnosti SPP v Trnave Foto: SPP

„Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k prioritám SPP,“ povedal Miroslav Kulla, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP. Vyjadril presvedčenie, že budovanie ďalších plniacich staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a ešte viac podporí využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku. „V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme,“ dodal Miroslav Kulla.

Minister Karel Hirman otvorenie stanice privítal aj vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko v danej oblasti zaostáva za Európou, keď takýchto staníc je spolu viac ako 600. „Z rozhovorov aj s dopravcami vnímam, že záujem je, táto technológia a palivo je za určitých okolností zmysluplnou náhradou za doterajšie. Má to zmysel ekologický i ekonomický a prináša to aj ďalšie benefity,“ konštatoval. Verí, že sieť takýchto plniacich staníc sa rozšíri aj ďalej. „Ak bude dopyt po palive dostatočný, predpokladám, že SPP postaví ďalšie,“ dodal podľa TASR s tým, že v SR platí úľava z platby cestnej dane pre vozidlá na daný pohon.

Plnenie kamióna LNG na plniacej stanici SPP v Trnave Foto. SPP

Nová plniaca stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. Ďalšie dve plniace stanice SPP otvorí ešte v tomto roku v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Plniace stanice sú svojim konceptom unikátne, pretože sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Okrem paliva LNG pre všetky druhy nákladných vozidiel ponúkajú aj CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku plniacich staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

„Otvorením prvej, unikátnej, vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG v Trnave pokračujeme v rozširovaní siete LNG plniacich staníc, ktorých je v našej krajine doteraz minimum. Zároveň týmto krokom rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 22. Nová stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.

LNG (Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) dokáže v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia, preto nie sú potrebné filtre ani aditíva.

Autá LNG preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže v dojazde dokážu konkurovať naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na -162 °C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.