Bratislava 25. februára 2022 – Spoločnosť SPP s cieľom diverzifikácie zdrojov prvýkrát uzavrela zmluvu na nákup skvapalneného zemného plynu (LNG v objeme 80 miliónov m3). LNG tanker dorazí do terminálu na chorvátskom ostrove Krk. SPP bude mať vzhľadom na obchodné opatrenia LNG k dispozícii už od 1. marca 2022. Táto dodávka je ďalším z opatrení zo strany SPP na posilnenie bezpečnosti dodávok plynu. Spoločnosť o tom informuje na svojom webe.

„Ku dnešnému dňu sa dodávky plynu uskutočňujú plne v súlade s dennými objednanými množstvami a bez akýchkoľvek obmedzení. Dodávky plynu v dohodnutom objeme má SPP potvrdené aj na ďalšie obdobie. Dodávky plynu svojim zákazníkom tak SPP realizuje za úplne štandardných podmienok,“ zdôraznila spoločnosť.

Zabezpečenie plynulých dodávok energií je pre SPP absolútnou prioritou a aktuálnej situácii venuje všetku svoju pozornosť. „Experti SPP veľmi podrobne sledujú vývoj situácie a analyzujú všetky dostupné obchodné možnosti a nástroje na zaistenie plynulých dodávok plynu pre zákazníkov, a to tak z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska,“ skonštatoval SPP.

Spoločnosť pripomenula, že okrem kontraktov na nákup plynu, ktorých plnenie sa v súčasnosti uskutočňuje v štandardnom režime, má k dispozícii aj zásoby plynu v zásobníkoch na území Slovenska. Ich aktuálna výška je adekvátna ročnému obdobiu na konci februára. V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má SPP už v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu.