Bratislava 30. marca 2021 – Slovenské plynárenstvo môže zohrávať významnú úlohu v štyroch z piatich komponentov v časti Zelená ekonomika slovenského Plánu obnovy (PO). Sú nimi obnova budov, podpora OZE a energetickej infraštruktúry, udržateľná doprava a dekarbonizácia priemyslu. Na webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) „Plán obnovy a podpora plynárenstva to povedal prezident zväzu Tomáš Malatinský.

„Explicitne je plynárenstvo spomínané pri obnove budov,  kde sa pripúšťa využitie zemného plynu pri komplexnej obnove rodinných domov, verejných a historických budov, kde by sa mala ako oprávnený náklad uznať výmena kotlov za nízkoemisné na báze zemného plynu,“ skonštatoval Malatinský s tým, že SPNZ navrhuje pri implementácií zlepšenia energetickej hospodárnosti doplniť fotovoltaiku a tepelné čerpadlá aj o nízkoemisné spaľovacie zariadenia s vysokou účinnosťou, čiže plynové a kondenzačné kotly. „Píše sa to v jednej časti dokumentu, ale nie je to uvedené v bodoch pri implementácii,“ pripomenul.

Pokiaľ ide o zásadnú pripomienku plynárov na navýšenie rozpočtu OZE a energetickej infraštruktúry o dodatočných 50 mil. eur na podporu rozvoja ekologizácie plynov s ktorým bude ministerstvo hospodárstva súhlasiť, len ak bude komponent práve o túto sumu v budúcnosti zvýšený, si Malatinský položil otázku, či sa nedá nájsť aj iné riešenie. „ Aby sme nezabudli použiť aj vodík alebo biometán v tejto kombinácii pre zvyšovanie flexibility energetických sústav ,kde by sa to veľmi hodilo,“ vysvetlil.

Čo sa týka investície do modernizácie existujúcich obnoviteľných zdrojov, prezident SPNZ vidí dlhoročný dlh v legislatíve. „Budeme potrebovať refresh bioplyniek a na to by bolo potrebné, aby sme k tomu pristúpili modernejšie, aby nevypadli z portfólia OZE, ale aby sme pre ne našli iné, aj užitočnejšie uplatnenie ako doteraz. Ta vidím bioCNG a bioLNG ako veľmi vhodné alternatívy. To by malo nájsť podporu aj v PO,“ zdôraznil.

Udržateľná doprava je podľa Malatinského ďalšou témou, pri ktorej plynári volajú po princípe technologickej neutrality. „Podpora sa vzťahuje na budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu, ale my žiadame aj o podporu a budovanie staníc na CNG a LNG, ktoré sa dajú využívať aj pre bioCNG a bioLNG. V oboch prípadoch ide o bezemisné palivá,“ povedal s tým, že táto infraštruktúra by sa mohla využívať aj pre segment ťažkej nákladnej a autobusovej dopravy, kde je v súčasnosti jedinou a emisne najpriaznivejšou alternatívou k dieslovým pohonom.

„Dekarbonizácia priemyslu je ďalšia oblasť, kde oceňujeme, že sa vyčlenilo až 350 mil. eur a dôležité je aj pri tejto oblasti, aby sa posudzoval princíp hodnoty za peniaze. Myslíme si, že využitie úlohy zemného plynu je tu veľké,“ uviedol Malatinský, podľa ktorého do tejto tém spadajú aj povolenky pre priemysel, vyberané do Envirofondu. Tu má SR dlhodobý dlh, kde chýbajú dve schémy štátnej pomoci, ktoré mali vzniknúť z dielne MŹP spoločne s MH. Prezident SPNZ poukázal v tejto súvislosti na nespokojnosť priemyslu, ktorý je na jednej strane finančne zaťažený ale investície na dekarbonizáciu im chýbajú.

V závere Malatinský vyzval využitie času na dôslednú diskusiu o finálnej podobe slovenského Plánu obnovy.