Londýn 3. januára 2023 – Európski hráči na trhu s plynom budú túto zimu pozorne sledovať rýchlosť ťažby z európskych plynových zásobníkov vzhľadom na ich význam pre dynamiku trhu počas leta a budúcej zimy. Úroveň naplnenia zásobníkov po aktuálnej zime bude dôležitá, pretože ich plnenie pred zimou 2023/24 môže ohroziť úplné zastavenie ruských dodávok aj konkurencia Ázie pri získavaní dodávok LNG. Téme sa venoval portál spglobal.com.

Predstavitelia EÚ veria, že Európa túto zimu bezpečne zvládne práve vďaka vysokej úrovni uskladnených zásob plynu a silnému dovozu LNG. Výrazne obmedzené dodávky ruského plynu však vyvolávajú veľké otázniky v súvislosti s opätovným plnením zásobníkov v lete 2023.

Niektorí odborníci z odvetvia sa tiež obávajú, že viacero chladných období počas aktuálnej zimy – ako bolo napríklad to zo začiatku decembra – by mohlo viesť k poklesu zásob plynu na nízku úroveň. To by zase mohlo vyvolať nové cenové skoky v lete, keď sa európske krajiny budú snažiť nájsť plyn na doplnenie svojich zásobníkov.

Mierne počasie počas januára, februára a marca by však mohlo viesť k tomu, že zásoby zostanú na relatívne zdravých úrovniach na začiatku jari.

Zrejme práve ciele naplnenia zásobníkov nariadené EÚ spolu s obmedzeniami dodávok ruského plynu prispeli k rekordným európskym cenám plynu koncom augusta. Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila 26. augusta referenčnú holandskú cenu TTF na mesiac dopredu na historické maximum 319,98 €/MWh.

Ceny odvtedy oslabili v dôsledku silného budovania zásob a obmedzenia dopytu, hoci zostávajú na ďalej vysoké.

Napĺňanie pred aktuálnou zimou

EÚ začala poslednú vtláčaciu sezónu so zásobníkmi naplnenými len na 25 % kapacity, najmä v dôsledku toho, že ruský Gazprom nenaplnil svoje európske zásobníky, ako je nemecký Rehden. Únia v júni stanovila cieľ naplnenia na 80 % kapacity zásobníkov do 1. novembra s možnosťou jeho zvýšenia na 85 % ako súčasť núdzových opatrení na obnovu zásob pred súčasnou zimou, pripomenul spglobal.com.

Niektoré krajiny zašli ešte ďalej. Nemecko si stanovilo vlastný cieľ – 95 % kapacity do začiatku novembra.

Tieto ciele viedli k „nákupnej horúčke“ v celej EÚ a podľa údajov Gas Infrastructure Europe boli zásobníky do polovice novembra naplnené na 95,6 % kapacity – čo je ekvivalent niečo málo cez 100 bcm plynu. Vysoký dopyt po skladovaní udržal v lete európske ceny plynu na vysokej úrovni, pričom náklady na doplnenie zásob v celej EÚ sa odhadujú na viac ako 50 miliárd eur, teda na osemnásobok predchádzajúcich nákladov.

Keďže dodávky cez ruské plynovody sa znížili na minimálnu úroveň po tom, ako boli pozastavené cez Jamal a Nord Stream a výrazne znížené cez ukrajinskú trasu, Európa bola nútená prechádzať na LNG v čoraz väčších objemoch, aby naplnila svoje zásobníky.

ACER, energetický regulačný orgán EÚ, v správe z konca novembra uviedol, že dopĺňanie zásob v lete 2023 by mohlo byť ohrozené, ak by viac LNG smerovalo do Ázie. „Ak sa zásoby plynu počas zimy 2022/2023 úplne vyčerpajú alebo nebudú v lete 2023 dostatočne doplnené, Európa môže čeliť obmedzeniu spotreby v zime 2023/2024,“ konštatoval ACER. „Faktory ako rastúci dopyt po plyne – pre chladné počasie alebo nesplnené ciele zníženia dopytu, úplne zastavené ruské dodávky a väčšie objemy LNG presmerované do Ázie sú znepokojujúce,“ uviedla podľa spglobal.com správa regulátora.

ACER najmä varoval pred možným vplyvom oživenia rastu čínskeho dovozu LNG po tohtoročnom poklese dopytu vyvolanom COVID na Európu.

Navyše Európa – a najmä Nemecko – ťažili z takmer normálnych tokov ruského plynu v prvej polovici roku 2022, ktoré pomohli naplniť skladovacie priestory v druhom štvrťroku predtým, ako v polovici júna začalo znižovanie dodávok cez Nord Stream. Nemecko sa bude musieť v roku 2023 pri napĺňaní zásobníkov zaobísť bez ruského plynu, ale po prvýkrát bude mať vlastný priamy dovoz LNG, pričom od januára budú v prevádzke tri FSRU.

Ciele plnenia zásobníkov

Európske zásoby podľa údajov Gas Infrastructure Europe zatiaľ zostávajú zdravé, pričom zásobníky v EÚ boli k 31. decembru plné na 83 %. Koncom decembra dokonca došlo v niektorých častiach Európy vďaka miernemu počasiu a zníženiu dopytu k ich opätovnému napĺňaniu.

Podľa analytikov z S&P Global Commodity Insights sa očakáva, že Európa ako celok bude mať v marci 2023 stále v zásobníkoch takmer 50 bcm plynu. V kontinentálnej severozápadnej Európe by mali na konci januára dosahovať 67 % a na konci februára 54 %.

V novembri Európska komisia zverejnila predbežné ciele, ktoré musia členské štáty splniť v roku 2023. Čiastkové ciele sa týkajú 1. februára, 1. mája, 1. júla a 1. septembra. Hlavným cieľom je 90-percentná naplnenosť k 1. novembru.

K 1. februáru sa pohybujú od 30 % v Belgicku po 70 % v Portugalsku, k 1. septembru od 60 % v Českej republike po 88 % v Rumunsku. Nemecko si naďalej stanovuje svoje vlastné ciele, pričom nasledujúci je stanovený na 40 % k 1. februáru.

Holandsko, ktoré má po Nemecku a Taliansku tretiu najväčšiu skladovaciu kapacitu v EÚ, opäť ponúkne stimuly, ktoré pomôžu naplniť veľký zásobník Bergermeer. Štátna plynárenská spoločnosť EBN bude opäť požiadaná o vtlačenie 15-20 TWh plynu do zásobníka, ak ho nenaplní trh. Pre EBN bude na nákup plynu vyčlenených približne 520,5 milióna eur.

Spoločnosť tiež dostane od vlády pokyn ponechať 7 TWh plynu uskladneného v roku 2022 v Bergermeeri až do prvého štvrťroka 2024, vďaka čomu si bude vyžadovať menej dopĺňať. Vláda tiež skúma možnosť dotačného opatrenia pre zásobník na ochranu plniacich strán pred rizikom negatívneho spreadu.

Združenie Gas Infrastructure Europe sa domnieva, že na politickej úrovni by sa malo prijať viac opatrení, aby sa zabezpečilo naplnenie zásobníkov plynu v lete budúceho roka vzhľadom na neistoty týkajúce sa dodávok. „Potrebujeme konkrétne politické opatrenia na doplnenie zásobníkov plynu na budúcu vykurovaciu sezónu,“ uviedla v novembri Camille Bonenfant-Jeanneneyová, prezidentka Gas Storage Europe, pre spglobal.com.