Londýn 12. januára 2023 – V roku 2022 svet doviezol viac skvapalneného zemného plynu (LNG) ako kedykoľvek predtým, ale vojna na Ukrajine spôsobila, že rast importu sa sústredil v bohatých európskych krajinách, a naopak, obchádzal chudobnejšie ázijské krajiny. Téme sa venovala agentúra Reuters, podľa ktorej môže takáto dynamika pretrvávať aj v roku 2023.

Celkový globálny dovoz LNG podľa údajov spoločnosti Refinitiv vzrástol vlani na 409 miliónov ton z 386,5 milióna ton v roku 2021. Údaje komoditných analytikov spoločnosti Kpler ukázali mierne nižšiu hodnotu, 400,5 milióna ton v roku 2022, resp. 379,6 milióna ton o rok skôr.

Rekordné objemy sa dali očakávať vzhľadom na uvedenie nových skvapalňovacích liniek do prevádzky, ako aj pre zvýšený dopyt po skvapalnenom plyne. Ten prudko rástol najmä v Európe, ktorá sa odklonila od ruského plynu v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu z 24. februára 2022.

Rok 2022 však zvrátil aj predchádzajúcu dynamiku, pri ktorej rast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne pochádzal z rozvojových krajín v Ázii, pričom Čína vrátila primát najväčšieho svetového dovozcu LNG späť Japonsku.

Čínsky pokles

V minulom roku podľa údajov spoločnosti Kpler Čína doviezla 64,44 milióna ton, čo je o 19,4 % menej ako v predchádzajúcom roku. Japonský dovoz tiež klesol, konkrétne na 73,61 milióna ton v roku 2022 zo 75,35 milióna ton v roku 2021, čo však stále stačilo na predbehnutie Číny.

Hlavnou príčinou poklesu čínskeho dovozu bola skutočnosť, že kupujúci v druhej najväčšej svetovej ekonomike sa rozhodli zostať mimo spotového trhu a namiesto toho odoberali len objemy plynu zakotvené v rámci dlhodobých a strednodobých zmlúv, konštatuje agentúra Reuters.

Zmenu ich postoja spôsobil prudký nárast spotových cien, pričom týždenný ázijský odhad dosiahol 26. augusta 2022 rekordnú úroveň 70,50 USD za milión britských tepelných jednotiek (mmBtu), ktorá predstavovala trojnásobok minima 23 USD dosiahnutého v týždni končiacom sa 21. januárom 2022, keď sa zimný dopyt zmiernil.

Spotová cena sa od svojho rekordného maxima znížila a v minulom týždni (do 6. januára 2023) skončila na 25 USD za mmBtu, keďže zásoby zostali vysoké a mierna zima obmedzila dopyt.

Napriek tomu zostáva podľa historických štandardov vysoká, pričom spotová cena pred rokom 2021 nikdy neprekročila 20,50 USD za mmBtu a v polovici roka 2020, v období vrcholiacich obmedzení reagujúcich na šírenie vírusu covid-19, klesla až na 2 USD/mmBtu.

Vysoké ceny si vybrali svoju daň nielen v Číne, ktorá je pravdepodobne v lepšej pozícii ako mnohé rozvojové ázijské ekonomiky, aby sa so zvýšenými nákladmi vyrovnala.

Dovoz do Indie v roku 2022 druhý rok po sebe klesol, podľa spoločnosti Kpler na 20,03 milióna ton z 24,01 milióna ton v roku 2021. Bol to najslabší výsledok od roku 2017, čo podčiarkuje, ako veľmi štvrtý najväčší ázijský dovozca LNG zápasil s vysokými cenami.

Ostatné ázijské krajiny, ako napríklad Pakistan a Bangladéš, tiež zaznamenali v minulom roku nižší dovoz LNG. Celkový import za celý kontinent klesol na 263,76 milióna ton z 282,08 milióna ton v predchádzajúcom roku.

Európsky rekord

LNG, ktorý nešiel do Ázie, absorbovala Európa. Jej dovoz v roku 2022 vzrástol o 59 % na 124,93 milióna ton zo 78,55 milióna ton v predchádzajúcom roku.

Veľká časť nárastu bola pokrytá dodávkami zo Spojených štátov amerických, ktorý sa viac ako zdvojnásobil, keď vzrástol z 21,5 milióna ton v roku 2021 na 52,06 milióna ton v minulom roku, vyčíslil Reuters.

V tejto súvislosti je podľa Reuters potrebné poznamenať, že rekordnú úroveň dosiahol v roku 2022 aj dovoz ruského skvapalneného plynu do Európy. Z hodnoty 13,46 milióna ton v roku 2021 sa medziročne dostal na 15,95 milióna ton. Toto číslo odráža skutočnosť, že hoci európske štáty zakázali dovoz ruskej ropy, rafinovaných palív a uhlia, dovoz LNG z Ruska zastavili iba Británia a pobaltské štáty, teda Litva, Estónsko a Lotyšsko.

Vzhľadom na rastúcu závislosť Európy od LNG, keďže dodávky cez ruské plynovody sú obmedzené, môže byť pre kontinent náročné obmedziť alebo dokonca zastaviť import ruského LNG. Pravdepodobným faktorom je nedostatok alternatív, ako aj problematické presmerovanie globálnych obchodných tokov tak, aby sa do Ázie dostalo viac ruského LNG, zatiaľ čo dodávatelia ako Katar by presunuli viac nákladov do Európy, konštatuje Reuters.

Celkovo možno konštatovať, že dynamika nastolená v roku 2022 pravdepodobne pretrvá aj v roku 2023, pričom Európa si zachová vysoké úrovne dovozu LNG, čo udrží spotové ceny vysoké, zatiaľ čo rozvojové ázijské krajiny budú mať problém konkurovať a pri výrobe elektriny sa zrejme budú viac orientovať na uhlie.

Veľkou neznámou je v tejto súvislosti Čína, kde opätovné otváranie krajiny po protipandemických obmedzeniach môže zvýšiť dopyt, a to najmä v druhej polovici roka 2023, ale iba v prípade, že ceny nestúpnu na úrovne, ktoré spôsobia, že LNG nebude na domácom trhu konkurencieschopný, uzavrela agentúra Reuters.