Bratislava 6. mája 2022 – Prvú zbierku judikatúry týkajúcej sa energetického odvetvia v Slovenskej republike predstavuje odborná publikácia „Judikatúra vo veciach energetického práva“ autorov Petra Ikrényiho a Borisa Štiffela, ktorá vyjde 11. mája v Nakladateľstve C. H. Beck. Kniha slúži ako pomôcka pre ďalšiu prácu s normami energetického práva.

Právna úprava energetického odvetvia v Slovenskej republike prešla za posledných tridsať rokov mnohými významnými štrukturálnymi zmenami, ktoré sa premietli do viacerých zákonov. Aj na úrovni Európskej únie zaznamenala právna úprava energetického odvetvia turbulentný vývoj pozostávajúci z viacerých energetických balíkov právnych aktov reprezentovaných vyše tuctom smerníc a nariadení.

Zbierka zahŕňa rozhodnutia Ústavného súdu SR, všeobecných súdov všetkých troch stupňov a Súdneho dvora Európskej únie. Rozhodnutia interpretujú právne inštitúty a pojmy obsiahnuté v predpisoch energetického odvetvia a prinášajú tak viac svetla do ich aplikácie.

Publikácia je určená najmä odbornej právnickej verejnosti (advokátom, sudcom, pracovníkom správnych orgánov a energetických podnikov, akademikom), ale nepochybne zaujme aj čitateľov, ktorých sa energetika nevyhnutne dotýka, teda investorov či samotných zákazníkov.

Záujemcovia si knihu Judikatúra vo veciach energetického práva môžu objednať tu.