Tento rok sa na predvianočnom stretnutí zástupcov kolektívnych členov s Radou SPNZ už po 16. raz odmeňovali aj najlepší autori Slovgasu. Tradícia, ktorá sa začala písať v roku 2004 sa od roku 2008 zmenila spolu so zameraním časopisu Slovgas. Zatiaľ, čo do roku 2008 sa vyhodnocovala iba jedna kategória: odborno-technická, od roku 2008 sa začalo hodnotiť v dvoch kategóriách, k odborno-technickej pribudla strategicko-analytická. Tento rok sa posledný raz hodnotilo 6 vydaní, a to za obdobie od októbra 2018 do augusta 2019.

Najviac hlasov od členov Rady SPNZ získal v kategórii strategicko-analytických materiálov Tomáš Matula za článok Stredná a východná Európa – nové trendy, filozofia a výzvy v preprave zemného plynu, ktorý sme uverejnili vo februári 2019.

V kategórii odborno-technických materiálov si ocenenie odniesol Roman Zavada za článok Výskum veľkokapacitného skladovania energie vo forme vodíka v geologických štruktúrach, ktorý bol publikovaný v auguste 2019.

Tento rok sa netradične oceňovalo aj za dlhoročnú kvalitnú prácu pri tvorbe časopisu Slovgas. Čestné uznanie si zo slávnostného stretnutia odniesli dvaja dlhoroční členovia redakčnej rady, zástupcovia akademickej pôdy: prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD., (v strede) a doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., (štvrtý zľava), ako aj dlhoročná editorka Slovgasu Ľudmila Buláková (tretia zľava). Medzi gratulantmi nechýbali ani generálni riaditelia najväčších plynárenských spoločností: Štefan Šabík (vľavo), SPP, Martin Hollý (tretí sprava), SPP – distribúcia, Rastislav Ňukovič (druhý sprava), Eustream a Martin Bartošovič (vpravo) NAFTA.

(lb)

Foto: Daniela Bartošová