Brusel 8. februára 2024 – Výroba elektriny zo zemného plynu v celej Európskej únii sa v januári v porovnaní s decembrom 2023 prudko zvýšila. Prispela k tomu vlna chladného počasia, ktorá podporila dopyt. Zemný plyn v poradí zdrojov podľa ich najnižšej možnej ceny (merit order) výrazne predstihol uhlie. Významný nárast zaznamenalo najmä Nemecko, kde produkcia elektriny z plynu zaznamenala najvyššiu mesačnú úroveň za posledných 10 rokov. Téme sa venoval portál argusmedia.com.

Podľa údajov výskumného inštitútu Fraunhofer ISE dosiahla výroba elektrickej energie z plynu v celej EÚ v januári priemerne 50,45 gigawattov (GW), čo predstavuje nárast oproti 43,78 GW v decembri 2023. Ide aj o medziročné zvýšenie o 16 percent, keďže v januári 2023 sa z plynu vyprodukovalo 43,5 GW elektriny, vyčíslil argusmedia.com.

Vlna chladného počasia v severozápadnej Európe a pobaltskom regióne počas značnej časti januára zvýšila celkový dopyt Európskej únie po elektrine na 319,8 GW, kým v decembri to bolo 304,9 GW. Dopyt po energii v celom bloku bol tiež o štyri percentá vyšší ako priemer 307,9 GW v januári 2023, keď bolo počasie nezvyčajne mierne.

Výroba veternej energie v EÚ zostala od decembra stabilná na úrovni 73 GW minulý mesiac a bola vyššia ako 69,2 GW rok predtým. Nedostatok veterného počasia ovplyvnil produkciu veternej energie v Severnom mori a strednej a severozápadnej Európe počas chladného obdobia v druhom januárovom týždni, práve v období, keď celkový dopyt po elektrine stúpal. Produkcia hydroelektrární mierne klesla v súlade so zvyčajným sezónnym trendom.

Miernejší plán údržby francúzskych jadrových blokov umožnil zvýšenie produkciu z tohto zdroja základného zaťaženia, čím sa znížilo potrebu zvýšenia výroby tepelných elektrární. Jadrová produkcia vzrástla medzimesačne o 8,6 %, z decembrových 75,8 GW na 82,3 GW v januári.

Ale aj napriek tomuto nárastu jadrovej výroby, zvýšenie dopytu po elektrine viedlo aj zvýšeniu dopytu produkcie tepelných elektrární. Januárové ceny zemného plynu, ktoré boli hlboko v teritóriu palivového prechodu z uhlia na plyn, povzbudili firmy, aby spaľovali radšej plyn než uhlie. Úroveň januárovej produkcie elektriny z uhlia, 17,6 GW, bola o niečo vyššia ako pred mesiacom, ale klesla oproti 24 GW z januára minulého roka, konkretizoval argusmedia.com.

Nemecká produkcia elektriny z plynu na 10-ročnom maxime

Podľa údajov združenia prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu ENTSO-E dosiahla nemecká januárová produkcia elektrickej energie z plynu najvyššiu hodnotu za ktorýkoľvek mesiac od roku 2015, keďže nízke ceny podporili palivový prechod z uhlia na plyn.

Konkrétne, nemecká plynová výroba sa v januári zvýšila na 8,8 GW z 5 GW v predchádzajúcom roku, keď naopak dosiahla najnižšiu mesačnú úroveň od roku 2017.

K nárast produkcie plynových elektrární v Nemecku došlo napriek tomu, že celkový dopyt po elektrine v Nemecku bol zhruba v súlade s januárovým v predchádzajúcich rokoch, okrem nezvyčajne mierneho začiatku roku 2023, ktorý bol okrem toho charakterizovaný aj výraznými úsporami energie v reakcii na vysoké ceny energií, pripomenul argusmedia.com.

Obdobie slabého vetra v prvej polovici minulého mesiaca obmedzilo nemeckú výrobu z obnoviteľných zdrojov, čím sa v porovnaní s decembrom znížil jej podiel na energetickom mixe. Postupné vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Nemecku ďalej prispelo k vyššej výrobe tepelných elektrární ako pred rokom.

Avšak najväčšou hnacou silou nárastu nemeckej výroby elektriny z plynu bol prechod z uhlia na základe ceny, ktorého dôsledkom bol medziročný pokles nemeckej produkcie z uhlia o takmer 40 %. Nemecko má najväčší priestor na palivovú zmenu z uhlia na plyn v Európe, poznamenal v tejto súvislosti portál argusmedia.com.

Nemecký dopyt po zemnom plyne na výrobu elektrickej energie dosiahol v januári o niečo viac ako 530 GWh denne, čo je viac ako 25 percent nad trojročným mesačným priemerom, vyplýva z odhadov Argusu.

Ten odhaduje spaľovanie plynu v nemeckom energetickom sektore pomocou údajov o výrobe elektriny zverejnených združením ENTSO-E a odhadovanej miery účinnosti založenej na mesačných údajoch o spotrebe paliva zverejnených spoločnosťou Destatis, keďže manažér trhovej oblasti pre plyn Trading Hub Europe zverejňuje výlučne kombinovaný dopyt z energetického a priemyselného sektora.

Nemecko počíta s plynovými zdrojmi aj naďalej

Nemecká vláda 5. februára schválila dlho očakávané plány na dotovanie elektrární na zemný plyn, ktoré v budúcnosti môžu prejsť na spaľovanie vodíka a mali by slúžiť ako záloha v čase výpadkov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, a prispieť tak k zrýchleniu prechodu na nízkouhlíkovú výrobu. Schéma bude stáť 16 miliárd eur – vrátane kapitálu a prevádzkových dotácií – a tender na štyri plynové bloky s celkovou kapacitou do 10 gigawattov (GW), 4×2,5 GW, by sa mal uskutočniť čoskoro. Podľa agentúry Reuters to uviedlo nemecké ministerstvo hospodárstva.

Vyhlásenie nemeckej vlády nasleduje po tlaku priemyslu, netrpezlivo očakávajúceho detaily dlho odkladanej elektrárenskej stratégie, ktorá mala byť predložená už minulé leto. Okrem komplikovanej diskusie k jej odkladu prispelo aj rozhodnutie Ústavného súdu z novembra minulého roka, ktoré zablokovalo možnosť využiť 60 miliárd eur – pôvodne určených na zmiernenie následkov pandémie – na klimatické projekty, a prinútilo vládu prehodnotiť svoj rozpočet.

Nemecko sa minulý rok dohodlo s Európskou komisiou na realizácii výberového konania na 8,8 GW nových vodíkových elektrární a až na ďalších 15 GW, ktoré budú najskôr využívať ako palivo zemný plyn, pričom sa mali najneskôr do roku 2035 pripojiť k vodíkovej sieti. Berlín a Brusel sa však nezhodli na tom, akým spôsobom by plynové elektrárne mali byť dotované. Nová stratégia tak zahŕňa nižšie ciele, než aké obsahoval koaličný konzultačný dokument z minulého leta.

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že plány palivového prechodu elektrární by mali byť vypracované do roku 2032, aby sa umožnilo ich úplné prepnutie zo zemného plynu na vodík v rokoch 2035 až 2040.