Bratislava 7.júla 2020- Na prelome júna  a júla vyšlo prvé tohtoročné vydanie časopisu Slovgas v novom šate s rozsahom takmer 100 strán a na kvalitnom matnom papieri. Podtitul aktuálneho vydania má názov: Hrá sa o budúcnosť zemného plynu. Viacero analytických článkov sa týka práve aktuálneho vývoja v EÚ a obnovy jej hospodárstva po koronakríze. V únií silnie tlak vyňať z budúceho financovania všetky projekty týkajúce sa fosílnych palív vrátane zemného plynu, preto je namieste argumentovať, že ide o unáhlené a krátkozraké rozhodnutie. V rozhovore čísla hovorí predseda predstavenstva SPP-distribúcia František Čupr o tom, že náhrada uhlia za zemný plyn je správna cesta, pretože vychádza výhodnejšie aj v porovnaní biomasou, či bioplynom. F.Čupr sa v rozhovore predstaví nielen ako skúsený top manažér v energetike, ale aj ako vášnivý milovník futbalu so srdcom patriacim Sparte Praha. Keďže aj vydanie tohto čísla Slovgasu ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19, pozreli sme sa ako sa s ňou popasovali plynárenské spoločnosti a členovia Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).  V analytickej sekcie sa viacero článkov týka stratégie prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu a úlohe zemného plynu v tejto fáze. 

V technologickej časti  sa autori Slovgasu zaoberajú potenciálom vodíka a biometánu v podmienkach SR. Jej súčasťou je aj príspevok Imricha Disantinyho o využití odpadového tepla, ktoré ocenili v rámci Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU).  V rubrike Zelená zelenej predstavila spoločnosť SPP viacero svojich aktuálnych environmentálnych aktivít. Historické okienko pripomína výročia dvoch významných plynárenských osobností slovenskej histórie, objaviteľa zemného plynu na Záhorí Jána Medlena a profesora Júliusa Nemessányiho.  V novom Slovgase nájdete toho ešte viac a verím, že to bude pre všetkých inšpiratívne čítanie.