Foto: ©Elengy by GIEBrussels

Berlín 2. februára 2024 – Nemecká plynárenská skupina Zukunft Gas kritizovala rozhodnutie Bieleho domu pozastaviť nové americké povolenia na vývoz LNG s tým, že tento krok by mal obzvlášť negatívny vplyv na trh. Obavy o bezpečnosť dodávok vyjadrili aj japonskí predstavitelia a niektoré tamojšie firmy. Informovali o tom portál spglobal.com a agentúra Reuters.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň pozastavil schvaľovanie nevybavených a budúcich žiadostí o vývoz LNG z nových projektov, čo by mohlo odložiť rozhodnutia o nových závodoch až po prezidentských voľbách (5. 11.).

Nemecko sa po strate ruských potrubných dodávok zameralo na dovoz skvapalneného zemného plynu. Vybudovalo tri plávajúce importné terminály, ktoré sú už v prevádzke. Tri ďalšie by mali byť nasadené v nadchádzajúcich mesiacoch.

Podľa údajov S&P Global Commodity Insights sú USA od spustenia prvého terminálu na konci roka 2022 dominantným dodávateľom paliva do Nemecka, pričom americké dodávky LNG v minulom roku dosiahli 4,1 milióna ton, čo predstavuje 82 % celkového nemeckého dovozu.

Nemeckí kupci – menovite EnBW a štátna SEFE – tiež uzavreli zmluvy na budúce dodávky LNG z plánovaného zariadenia CP2 spoločnosti Venture Global, ktoré je jedným z projektov ovplyvnených rozhodnutím Bieleho domu.

Generálny riaditeľ združenia Zukunft Gas Timm Kehler pre S&P Global 30. januára uviedol, že dodávky USA sú pre EÚ nevyhnutné, ak sa chce vymaniť zo závislosti na ruských zdrojoch. „Americkí vývozcovia LNG vynaložili v posledných dvoch rokoch značné úsilie na nahradenie ruských dodávok plynu. Sme preto mimoriadne kritickí voči oznámenému zastaveniu schvaľovania nových terminálov LNG,“ povedal Kehler s tým, že neistoty vyvolané týmto krokom by mali obzvlášť negatívny dopad na trh. „Zväčšujú cenovú priepasť medzi USA a Európou a zhoršujú miestne podmienky,“ povedal Kehler.

Ceny plynu v USA sú už dlho výrazne znížené oproti cenám v Európe vzhľadom na boom amerického bridlicového plynu a pokračujúcu závislosť Európy od dovozu.  Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotil cenu Henry Hub v USA 29. januára na 2,49 USD/MMBtu v porovnaní s odhadom TTF pred mesiacom vo výške 8,97 USD/MMBtu.

Kehler tiež uviedol, že pre Nemecko by americký krok mal byť jasnou pripomienkou, aby podporovalo diverzifikáciu nákupu plynu rozvojom ďalších strategických dodávateľov. „Mali sme sa už poučiť: Ak je jeden vývozca príliš dominantný, nemecké dodávky energie sú zraniteľné,“ povedal.

Nemecko predtým nakupovalo väčšinu svojho plynu z Ruska cez plynovod Nord Stream, ale môže tiež dovážať plyn z Nórska a je dobre prepojené so svojimi susedmi.

Americký LNG bol považovaný za bezpečnú stávku pre európskych importérov, ktorí chceli zabezpečiť budúce dodávky. V júni 2022 EnBW podpísala dohodu s Venture Global o celkovom odbere 1,5 milióna mt/rok LNG z projektov CP2 a Plaquemines a následne v októbri 2022 zvýšila objem odberu na 2 milióny mt/rok.

Georg Stamatelopoulos, generálny riaditeľ EnBW, vtedy uviedol, že spoločnosť podporuje federálnu vládu ďalším rozširovaním prístupu k dodávkam LNG. „Preto sme zvýšili objem zdrojov od Venture Global,“ povedal Stamatelopoulos. Spoločnosť odmietla komentovať rozhodnutie Bieleho domu.

Po dohodách EnBW nasledovala v júni 2023 20-ročná zmluva o odbere, na základe ktorej nemecká štátna spoločnosť SEFE súhlasila s nákupom 2,25 milióna ton ročne z projektu CP2. Jej šéf Egbert Laege v tom čase povedal, že spojenie síl s Venture Global pomôže spoločnosti SEFE urobiť „ďalší dôležitý krok“ k zabezpečeniu energie pre nemeckých a európskych zákazníkov. „Dodaním značnej časti zmluvnej kapacity CP2 LNG európskym zákazníkom prispievame k ďalšej diverzifikácii a udržateľnosti európskych dodávok energie,“ uviedol Laege.

Japonské obavy

Na margo rozhodnutia americkej administratívy sa s obavami pozerajú aj niektoré japonské firmy. Najväčší japonský výrobca elektrickej energie JERA podľa agentúry Reuters očakáva, že dočasné pozastavenie vývozných povolení pre LNG z USA môže ovplyvniť japonskú a v prípade pretrvávania celosvetovú bezpečnosť dodávok, uviedol vedúci oddelenia globálnych vzťahov s investormi Tecuo Jošida.

JERA je jedným z najväčších svetových nákupcov LNG a Japonsko je po Číne druhým najväčším nákupcom na svete. „Nie sme si vedomí žiadneho bezprostredného vplyvu kroku USA,“ povedal Jošida. „USA sú však najväčším svetovým vývozcom LNG, takže ak bude tento problém pretrvávať, môže to ovplyvniť bezpečnosť dodávok LNG nielen pre nás, ale aj pre Japonsko a celý svet,“ povedal.

JERA, ktorá podpísala 20-ročnú dohodu o kúpe 1 milióna metrických ton LNG ročne zo závodu Calcasieu Pass 2 spoločnosti Venture Global LNG v Louisiane, bude spolupracovať s verejným a súkromným sektorom na riešení tohto problému a zároveň bude pozorne sledovať situáciu, dodal Jošida.

Japonský minister priemyslu Ken Saito podľa agentúry Reuters tiež vyjadril obavy z pozastavenia vývozu LNG zo strany USA a uviedol, že japonská vláda podnikne potrebné kroky, aby zabezpečila, že stabilné dodávky energie v Japonsku nebudú ohrozené.

„Opatrenie Spojených štátov neovplyvňuje závody, ktoré už boli schválené, takže momentálne veríme, že nebude mať žiadny vplyv na pravidelné obstarávanie LNG japonskými spoločnosťami,“ povedal Saito. „Na druhej strane, niektoré japonské spoločnosti už uzavreli odberné zmluvy na LNG, ktorý by ešte len mal dostať schválenie a ktorého výroba sa má začať. Preto sa obávame, že dočasné pozastavenie vývozných povolení oddiali začiatok novej výroby LNG v USA,“ dodal.

Napriek postupnému znižovaniu dovozu LNG za posledné desaťročie vďaka reštartu jadrovej energie a OZE sa Japonsko stále spolieha na LNG z tretiny svojho energetického mixu a úloha USA ako dodávateľa rastie.

Dovoz zo Spojených štátov minulý rok vyskočil o 34 % na 5,5 milióna metrických ton, čo predstavuje 8 % z celkových japonských nákupov LNG v roku 2023 a robí z USA štvrtého najväčšieho dodávateľa tohto paliva pre Japonsko.

Americkí predstavitelia uviedli, že pauza spojencov nepoškodí, pretože počíta s výnimkou pre národnú bezpečnosť v prípade, ak by potrebovali viac LNG.

„Chceme starostlivo preskúmať stredno- až dlhodobý vplyv tohto problému a podniknúť potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že stabilné dodávky energie pre Japonsko nebudú ohrozené,“ uzavrel podľa agentúry Reuters Saito.