Bratislava 5. januára 2022 – Plynová mobilita má na Slovensku nevyužitý potenciál. Takmer tretina oslovených Slovákov by zvažovala kúpu vozidla na stlačený zemný plyn (CNG), ak by bola na Slovensku hustejšia sieť plniacich staníc na CNG. Vyplýva to z prieskumu  verejnej mienky, ktorú pre Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) realizovala agentúra AKO na vzorke 1.000 respondentov. Na Slovensku je v súčasnosti verejne dostupných 16 plniacich staníc na CNG a autá na plynový pohon tvoria len percento z celkovo registrovaných vozidiel. Automobily na CNG produkujú o 99 % menej emisií pevných častíc, o 90% menej oxidov dusíka a o 20% menej oxidu uhličitého. Vzhľadom na nízku úroveň hluku do 72 dB sú napríklad autobusy a komunálne zberové vozidlá vhodné aj na nočnú prevádzku. Ak sa na pohon vozidiel využíva BioCNG, BioLNG,  táto alternatíva je udržateľná aj z pohľadu takmer nulových emisií skleníkových plynov, čím sa dostáva na úroveň elektromobility  či vodíkovej mobility. „Na Slovensku vidíme, na rozdiel od Českej republiky,  že drvivá väčšina podpory z verejných zdrojov ide na budovanie nabíjačiek pre elektromobily. Časť z nej by mala smerovať na podporu plynovej mobility, ktorá tiež môže prispieť k plneniu klimatických cieľov SR. Podpora plynovej mobility nie je súčasťou Plánu obnovy, no veríme, že svoje miesto nájde v jednotlivých výzvach Operačného programu Slovensko.  Práve príklad Českej republiky ukazuje, že systematickou a dlhodobou podporou tohoto pohonu ako v osobnej, tak i komunálnej a nákladnej doprave dochádza k výraznému zlepšeniu nielen lokálnych emisií a zároveň dynamickému rozširovaniu infraštruktúry plniacich staníc CNG. Hustá sieť plynovodov v SR je výborný predpoklad pre úspešné aplikovanie tohto prístupu aj u nás,“ zdôraznil expert na udržateľnú mobilitu Tomáš Lukáč. 

Takmer 30% opýtaných sa vyjadrilo, že CNG automobil by si obstaralo, ak by mohli získať podobnú dotáciu aká sa ponúka pri elektromobiloch. „Ako kľúčový aspekt sa ukazuje, že dotácia dorovnávajúca cenu CNG vozidla s benzínovou verziou, je zrejme kľúčový faktor pre týchto ľudí. Možno chcú hľadať nejaké riešenie, ktoré bude zaujímavejšie, možno ekologickejšie, ale musí byť za rovnakých podmienok,“ konštatoval riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

 Štvrtinu respondentov by presvedčili výrazne nižšie náklady na pohonné hmoty. „Prevádzkové náklady sú v porovnaní s naftovým alebo benzínovým pohonom približne o pätinu nižšie,“ uviedol Lukáč.  Naopak o CNG autá nejavia záujem ľudia starší ako 56 rokov a obyvatelia miest, žijúcich najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji. „Záujem o CNG mobilitu je najmä vo vidieckych a horských regiónoch, kde sa boria s problémom znečistenia ovzdušia pevnými časticami. Plynová mobilita môže pomôcť práve tým, že neprodukuje žiadne pevné častice. Zároveň, ak sa prepojí ekologizácia vozidlového parku dopravného podniku v okresnom alebo krajskom meste na autobusy s pohonom na CNG a jeho plniaca infraštruktúra sa sprístupní pre verejnosť  i komunálne služby mesta, vzniká win-win situácia pre všetky zúčastnené strany. Penetrácia CNG mobility je následne možná aj vo väčších krajoch. Absolútne emisne, ekologicky aj ekonomicky neporaziteľnou alternatívou je skombinovanie plniacej infraštruktúry CNG s miestnymi bioplynovými stanicami, ktoré sú schopné dodávať bioCNG. Tu sa už dostávame na úroveň cirkulárnej a plne dekarbonizovanej ekonomiky respektíve mobility,“ dodal Lukáč. 

Podľa Hřícha sa ukazuje, že práve v hornatejších krajoch je potrebná väčšia dotácia. „Predsa sú to kraje, kde je nižšia nákupná sila. Zároveň tam vyskočila odpoveď o hustejšej sieti plničiek. Môžeme si dať paralelu s nabíjačkami na elektromobily. Tiež začínali v Bratislave, potom išli do Košíc, až potom sa dostávali ďalej od miest. Keďže v hornatejších krajoch je štruktúra osídlenia iná, aj predpoklad dostupnosti čohokoľvek vrátane CNG je pre nich kľúčový. Možno keď teraz vidia, že elektromobil si nekúpia, pretože ho nemajú takmer kde nabiť, boja sa, aby sa im niečo podobné nestalo s CNG,“ doplnil Hrích.

Prieskum sa realizoval na vzorke 1.000 respondentov v období od 7. do 19. októbra 2021. Oslovení odpovedali na otázku, aké okolnosti sú pre nich dôležité pri kúpe vozidla na CNG.