Bratislava 24.októbra 2019- S počtom viac než 1,3 milióna zákazníkov je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) lídrom na slovenskom trhu s energiami. Spoločnosti sa v uplynulých dvoch rokoch podarilo medziročne zvýšiť celkový trhový podiel v dodávke plynu. Od roku 2012 sa zároveň úspešne etablovala aj na trhu dodávok elektriny a ponúka dve energie pod jednou strechou. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta. „V roku 2018, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bol SPP prvou voľbou pre zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre zmenu dodávateľa elektriny. To znamená, že odberatelia, ktorí v minulom roku menili dodávateľa elektriny sa najčastejšie rozhodli pre SPP. Celkovo dnes spoločnosť dodáva elektrinu do približne 200 000 odberných miest. Z pohľadu počtu zákazníkov je tak najväčším novým dodávateľom elektriny na Slovensku,“ konštatoval Šebesta s tým, že SPP chce rozvíjať a budovať spoločnosť aj ako významného hráča v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ktoré považujeme za prostriedok k zlepšovaniu životného prostredia. „Nová strategická vízia je úzko spojená s presadzovaním zelených, energeticky efektívnych riešení. A to nie na papieri, ale realizáciou konkrétnych krokov a opatrení v praxi. Úspechom v aukcii na výkupcu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov kombinovanej energie a tepla sa SPP stáva významným hráčom nielen na poli obchodovania s plynom a s elektrickou energiou, ale aj na poli obchodovania so zelenou energiou. ,“ zdôraznil Šebesta.
SPP zároveň neustále rozširuje ponuku služieb a produktov, ktoré zákazníkom garantujú nielen spoľahlivé a bezpečné dodávky energií, ale prinášajú im aj reálne úspory času, energií a aj peňazí. „Súčasťou portfólia služieb je napríklad inšpekcia budov, energetické audity, poradenstvo pri čerpaní dotácií na OZE a ponuka komplexnej realizácie projektov inteligentných domácností SPP SMARTHOME, ktoré dokážu efektívne regulovať spotrebu tepla a svetla a zároveň chránia naše nehnuteľnosti pred prípadnými pohromami,“ dodal Šebesta.
SPP ďalej rozvíja aj projekty súvisiace so stlačeným zemným plynom (CNG) a skvapalneným zemným plynom (LNG) v doprave. „V súčasnosti spoločnosť pokračuje v projekte FueLCNG, ktorého cieľom je výstavba štrnástich CNG čerpacích staníc hlavne pre osobnú, nákladnú a autobusovú dopravu a troch LNG čerpacích hlavne pre ťažkú automobilovú dopravu,“ konštatoval Šebesta.
V oblasti napĺňania spoločenskej zodpovednosti a podpory zelenej energie pomáha SPP realizovať projekty spojené s ochranou životného prostredia a efektívneho využívania energií prostredníctvom svojej Nadácie SPP a EkoFondu, n.f. Od r. 2007 podporil EkoFond zelené projekty celkovou sumu viac než 13 mil. eur. Napríklad len prostredníctvom podpory 116 projektov v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa podarilo dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 9,458 GWh (34,05TJ). Celková čiastka nasmerovaná EkoFondom na realizáciu rôznych energetických opatrení v budovách bola na úrovni takmer 4,4 milióna EUR a ich výsledky pozitívne ovplyvnili viac ako 150 000 osôb.