Bratislava 18. septembra 2020 – Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) rešpektuje návrh Európskej komisie zvýšiť cieľ na redukciu skleníkových plynov v EÚ zo 40 na 55% do roku 2030. Klimatická zmena je spolu s pandémiou Covid-19 najväčšou globálnou hrozbou súčasnosti a snaha o zvýšenie emisného cieľa je pochopiteľným krokom. SPNZ je toho názoru, že k jeho naplneniu môže výraznou mierou prispieť využívanie zemného plynu, ako aj ďalšie zdroje energie na báze dekarbonizovaných plynov s využitím plynárenskej infraštruktúry. SPNZ v tejto súvislosti upozorňuje na analýzu globálnej poradenskej spoločnosti Det Norske Veritas (DNV). Podľa jej záverov využitím plynárenskej infraštruktúry možno dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 omnoho lacnejšie ako pri scenári, kde bude hrať dominantnú dekarbonizačnú úlohu plošná elektrifikácia. Celkové náklady na dosiahnutie čistých nulových ambícií Európskej komisie sú do roku 2050 o 4,1 bilióna eur nižšie v prípade využitia plynárenskej infraštruktúry. To sa rovná úspore 130 miliárd eur ročne alebo 600 eur na domácnosť ročne počas 32-ročného obdobia medzi rokmi 2018 a 2050, vyčíslila štúdia. Hlavným zdrojom nižších nákladov je práve využitie existujúcej plynárenskej infraštruktúru aj na prepravu, distribúciu a uskladnenie nielen zemného plynu, ale aj vodíka, či biometánu namiesto budovania novej elektrickej infraštruktúry, čím sa napĺňa princíp hodnoty za peniaze.

SPNZ upozorňuje, že plynárenský sektor na Slovensku prispel od roku 1990 k zníženiu emisií skleníkových plynov o viac než 40%, najviac v sektore energetiky, a to až o takmer 60%. Slovensko má zároveň jednu z najmenej emisných energetík v EÚ. Nahradením uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie zemným plyn na Hornej Nitre po roku 2023 a v ďalších centralizovaných zdrojoch tepla, dosiahne Slovensko ďalšie rýchle a výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. V individuálnom vykurovaní je potrebné sa prioritne zamerať na urýchlenú náhradu 120 000 kotlov na tuhé palivá ako také, vrátane dreva, ktoré sú, podľa údajov SHMÚ, staršie ako 30 rokov a zásadným spôsobom prispievajú k zlej lokálnej kvalite ovzdušia SR. Po vyradení respektíve rozumnom nahradení uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie budeme na šiestom až siedmom mieste v EÚ, pričom ďaleko za sebou zanechávame lídra v zavádzaní technológií obnoviteľných zdrojov, Nemecko.

SPNZ považuje za kľúčové dokončiť nízkouhlíkovú transformáciu energetiky vyradením respektíve nahradením uhoľných zdrojov tepla a elektrickej energie a v ďalšom období sa prioritne zamerať na pokles uhlíkových emisií znižovaním energetickej náročnosti hospodárstva, najmä v sektore priemyselnej výroby, ktorá dosahuje v súčasnosti takmer dvojnásobok priemeru EÚ.  Ďalším sektorom, kde je možné výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, je  doprava, a to prostredníctvom využívania  alternatívnych palív, elektriny a stlačeného a skvapalneného zemného plynu (CNG a LNG).