Berlín 25. novembra 2021 – Nová nemecká vládna koalícia sociálnych demokratov, liberálov a Zelených počíta do roku 2045 aj so zemným plynom ako prechodnou technológiou, a to najmä pri výrobe elektriny. Vyplýva to z koaličnej dohody, ktorú budúci vládni partneri predstavili v stredu (24. 11.)

Koalícia považuje na splnenie klimatických cieľov za potrebné urýchliť ukončenie výroby elektriny z uhlia, ktoré by chcela „v ideálnom prípade“ dosiahnuť do roku 2030. Rozhodnutie Spolkového ústavného súdu, sprísnený klimatický cieľ do roku 2030 a blížiace sa sprísnenie obchodovania s emisiami v EÚ, ktoré budúce vládne strany podporujú, podľa nich stále viac obmedzujú priestor. „To si vyžaduje masívne rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie, o ktoré sa snažíme, a výstavbu moderných plynových elektrární, aby sme pokryli rastúci dopyt po elektrine a energii v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov za konkurencieschopné ceny,“ píše sa v koaličnej dohode.

„Zemný plyn je v prechodnom období nevyhnutný,“ zdôrazňuje dokument. Plynové elektrárne, ktoré budú podľa koalície potrebné až do zabezpečenia dodávok energie z obnoviteľných zdrojov, majú byť postavené tak, aby využívali existujúcu sieťovú infraštruktúru (vrátane lokalít existujúcich elektrární) a v budúcnosti mohli spaľovať klimaticky neutrálne plyny, napríklad vodík.

V dialógu so spoločnosťami chce koalícia hľadať riešenia, ako vydávať prevádzkové povolenia pre energetickú infraštruktúru (elektrárne alebo plynovody) fosílnych palív „právne bezpečným spôsobom“ tak, aby prevádzka po roku 2045 mohla pokračovať len s nefosílnymi palivami.

Koalícia nechce vydávať žiadne nové povolenia pre ropné a plynové vrty nad rámec všeobecných prevádzkových povolení udelených pre nemecké Severné a Baltské more.

Pokiaľ ide o vodík, národnú stratégiu chce koalícia aktualizovať v roku 2022, pričom cieľom je rýchly rast trhu. Prioritou je domáca výroba zeleného vodíka založená na obnoviteľných zdrojoch energie s kapacitou elektrolýzy 10 GW do roku 2030. Aby sa dosiahol rozvoj vodíka v priemyselnom meradle, koalícia podporí „technologicky otvorený dizajn systému regulácie vodíka“ a už pripravené technológie jeho výroby. Využitie vodíka vidí najmä v sektoroch a procesoch, ktoré nie je možné elektrifikovať.

Podiel energií z obnoviteľných zdrojov plánuje nová koalícia zvýšiť do roku 2030 na 80 % zo súčasných 65 %.

V sektore vykurovania má byť od 1. januára 2025 každý novoinštalovaný vykurovací systém prevádzkovaný na báze 65 % obnoviteľných energií.

Na úrovni EÚ chce koalícia presadzovať cenu uhlíka v rámci ETS na úrovni minimálne 60 €, rozšíriť systém aj sektory budov a dopravy a uhlíkové clo.

Pokiaľ ide o dopravu, ťažiskom je prechod na udržateľnú mobilitu, pričom Nemecko má byť vedúcim trhom pre e-mobilitu. Cieľom je, aby v roku 2030 jazdilo po nemeckých cestách minimálne 15 miliónov plne elektrických osobných áut. Masívne sa má zrýchliť budovanie komplexnej nabíjacej infraštruktúry.

Návrh Európskej komisie povoliť od roku 2035 iba emisne neutrálne autá znamená, že Nemecko sa k tomuto cieľu bude musieť dostať skôr. „Mimo existujúceho systému limitov vozového parku sme zástancami toho, aby sa novoregistrované mohli byť len vozidlá, ktoré môžu byť preukázateľne poháňané e-palivami,“ uvádza dokument.

Foto: Klaus Dieter Esser/agramotive/picture alliance