Bratislava 19.septembra- O dekarbonizácií slovenskej ekonomiky a mieste zemného plynu pri jej napĺňaní sa bude diskutovať na tradičnej Jesennej konferencií Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ)  26.-27.septembra v Starom Smokovci. Predstavitelia najväčších plynárenských firiem pôsobiacich na Slovensku, zástupcovia exekutívnych orgánov, poslanci Európskeho parlamentu i analytici sa v dvoch panelových diskusiách zamerajú na hľadanie ciest, ako môže Slovensko dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.  „Európska únia chce byť ambicióznejšia vo svojich zelených cieľoch. Práve Slovensku Brusel odkázal, že mu chýbajú klimatické ambície. Na zapracovanie bruselských pripomienok máme čas do konca decembra 2019. Po posúdení a diskusii k odporúčaniam komisie členské štáty buď zohľadnia odporúčania alebo v opačnom prípade zverejnia dôvody, prečo tak neurobili. Integrovaný   národný energetický a klimatický plán Slovenska na obdobie 2021 – 2030 ovplyvní aj budúcnosť slovenského plynárenstva na dlhé obdobie,“ povedal prezident SPNZ Tomáš Malatinský.  

Podiel zemného plynu na energetickom mixe SR je v súčasnosti 24%. Pri dekarbonizácií slovenskej ekonomiky preto bude mať dôležité miesto. „Ako nízkoemisné palivo môže zemný plyn takmer okamžite nahradiť všetky uhoľné zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla. Tak ako v minulosti plynofikácia prispela k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia v SR, dnes môže využitie plynu predísť predčasným úmrtiam pre znečistenie pevnými časticami,“ konštatoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský. Plynárenstvo však nie je konzervatívne odvetvie, neustále sa vyvíja a mení. Slovenskí plynári rešpektujú, že „ozelenenie“ plynu je vážnou témou, ktorou sa chcú zaoberať aj na konferencií. „Využitie bioplynu, biometánu a vodíka bude aj v SR čoraz dôležitejšou alternatívou do budúcnosti. Vďaka čomu si aj v dlhodobej perspektíve udrží dôležité miesto v energetickom mixe,“ dodal Kvasňovský.

Hosťami Jesennej konferencie SPNZ sú poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel, štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla, generálny riaditeľ Sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič, Lívia Vašáková zo Zastúpenia EK na Slovensku i prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga. Plynári budú diskutovať aj vo viacerých odborných sekciách o obchodovaní so zemným plynom a najnovších trendoch v technológiách plynárenského reťazca.