Londýn 29. decembra 2022 – Riziko ďalšieho zníženia či dokonca zastavenia dodávok plynu do Európy cez ruské plynovody, ako aj obmedzená nová globálna skvapalňovacia kapacita v roku 2023 spôsobia, že európsky trh s plynom zostane naďalej napätý, tvorba zásob na zimu 2023/24 bude náročnejšia a ceny vysoké. V komfortnejšej situácii bude americký trh, vzhľadom na vyššiu produkciu, nižší dopyt a vysokú úroveň zásob. Vo svojej prognóze to tvrdí spoločnosť ING.

Vzhľadom na okolnosti Európa nemohla dúfať v lepšiu situáciu, než v akej sa ocitla pred touto zimou, konštatujú analytici ING. Pokles dopytu a miernejšie počasie na začiatku vykurovacej sezóny zabezpečili, že región pokračoval v budovaní zásob aj výrazne po začiatku zimnej sezóny. Zásobníky v EÚ pokračovali v raste až do polovice novembra, pričom dosiahli takmer 96 % svojej kapacity, čo je výrazne nad päťročným priemerom takmer 88 % pre polovicu novembra. Európa sa tak pre túto zimu nachádza v lepšej než očakávanej pozícii a niekoľko nasledujúcich mesiacov by malo byť lepšie zvládnuteľných, domnieva sa ING. „Stále je však dôležité, aby región zostal opatrný, keďže Európa sa musí pokúsiť ukončiť súčasnú vykurovaciu sezónu s čo najvyššími zásobami vzhľadom na očakávanie ďalšieho zníženia tokov plynu v budúcom roku, dodala.

Európsky dopyt zareagoval na vyššie ceny

Vyššie ceny počas veľkej časti tohto roka viedli k deštrukcii dopytu a v dôsledku toho bola Európska komisia schopná zostať pri dobrovoľnom znížení spotreby o 15 % od augusta do konca marca namiesto toho, aby zaviedla povinné zníženie o 15 %. Údaje Eurostatu ukazujú, že v septembri bol dopyt po zemnom plyne v EÚ o 15 % pod päťročným priemerom, zatiaľ čo údaje od konzultantov tretích strán naznačujú, že v nasledujúcich mesiacoch zníženie dopytu prekročilo cieľ 15 %.

„Európa bude musieť v roku 2023 pokračovať v znižovaní dopytu s cieľom zabezpečiť primeranú ponuku na zimu 2023/24, najmä vzhľadom na riziko ďalšieho poklesu dodávok ruského plynu do EÚ,“ zdôraznila ING, podľa ktorej rizikom zostávajú toky ruského zemného plynu

Dodávky cez ruské plynovody tento rok výrazne klesli, podľa údajov k polovici decembra medziročne približne o 50 % na zhruba 58 bcm (Gazprom podľa Reuters 28. decembra uviedol, že jeho vývoz mimo krajiny SNŠ dosiahne za rok 2022 10,9 bcm plynu, pričom údaj už zahŕňa vývoz do Číny). Tieto toky počas roka postupne klesali, a to cez Ukrajinu, ako aj cez Nord Stream 1, cez ktorý sa v septembri úplne zastavili.

„Denné toky ruského plynu do EÚ sú v súčasnosti medziročne nižšie približne o 80 %. Preto, ak predpokladáme, že toky ruského plynu zostanú na súčasnej úrovni počas roku 2023, dodávky do EÚ cez ruské plynovody by v nasledujúcom roku mohli klesnúť o ďalších 60 % – na približne 23 bcm. Je zrejmé, že existuje veľmi reálne riziko, že zostávajúce toky plynu budú zastavené,“ upozornila ING.

Obmedzený rast dodávok LNG

Trh so skvapalneným zemným plynom (LNG) tento rok Európe výrazne pomohol, konštatujú analytici. Dovoz LNG do EÚ v októbri vzrástol medziročne o takmer 70 % s objemom presahujúcim 9 bcm.

Existujú však limity ďalšieho rastu dovozu LNG do Európy v dôsledku obmedzenej kapacity spätného splyňovania. „V druhej polovici tohto roka sme však boli svedkami spustenia značnej kapacity spätného splyňovania vo forme plávajúcich skladovacích a regasifikačných jednotiek. Holandsko, Nemecko, Fínsko a Estónsko majú v prevádzke – alebo sú v procese jej spúšťania týchto FSRU s kombinovanou kapacitou  23-27 bcm,“ vyčíslila ING. Očakáva, že Nemecko začiatkom budúceho roka spustí do prevádzky ďalších 15 bcm splyňovacej kapacity. Pomôže tak zmierniť niektoré limity infraštruktúry, ktorým Európa čelí, ale problém sa týka aj globálnej dodávky LNG a obmedzenej novej kapacity, ktorá by mala prísť na trh budúci rok.

Globálna exportná kapacita LNG mala v roku 2023 vzrásť o približne 19 bcm, najmä vďaka dodávkam z USA, Ruska a Mauritánie. „Po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankciách je však pravdepodobné, že akékoľvek zvyšovanie ruských kapacít je určite pozastavené. Ruská kapacita predstavuje 46 % celkovej novej kapacity očakávanej v budúcom roku. Preto sa dá očakávať len 10,5 bcm nových dodávok,“ odhadla ING.

Rok 2023 bude pre európsky plyn napätý

„Tempo vytvárania zásob počas vtláčacej sezóny 2023 bude oveľa skromnejšie v porovnaní s tým, čo sme videli v tomto roku, vzhľadom na zníženie ruských dodávok. Schopnosť EÚ úplne sa obrátiť na iné zdroje jednoducho nie je realizovateľná. Preto je pravdepodobné, že Európa vstúpi do zimy 2023/24 s obmedzenými zásobami, čo by mohlo spôsobiť zraniteľnosť regiónu,“ tvrdí ING.

Na pohodlné prekonanie zimy 2023/24 bude potrebné ďalšie znižovanie spotreby, či už ako výsledku pôsobenia trhu alebo zníženia dopytu nariadeného EÚ. Zatiaľ čo Európa by mala byť schopná preklenúť zimu 2023/24, ak súčasné toky ruského plynu budú pokračovať, bude to oveľa náročnejšie, ak sa zvyšné ruské toky plynu úplne zastavia.

ING sa preto domnieva, že v roku 2023 existuje potenciál rastu európskych cien plynu. Veľa však bude závisieť od toho, koľko plynu zostane v zásobníkoch EÚ po skončení zimy, tvrdí ING, ktorá základe údajov ENTSOG, GIE a Eurostatu očakáva, že zásoby sa dostanú pod 50 bcm, resp. na úroveň 3-týždňovej spotreby.

Americký trh so zemným plynom je v komfortnejšej situácii

Americký trh so zemným plynom v tomto roku tiež ukázal značnú silu a obchoduje sa na viacročných maximách. Silné globálne ceny LNG, silnejší dopyt zo strany energetického sektora a podpriemerné zásoby podporili vo vzťahu k Henry Hub býčí sentiment. Naopak, výhľad cien plynu v USA ide „medvedím“ smerom. Očakáva sa, že produkcia suchého plynu v USA dosiahne v budúcom roku rekordné úrovne, pričom v roku 2023 vzrastie o niečo viac ako 1,6 bcf/d na priemernú úroveň takmer 99,7 bcf/deň, pričom rok 2023 skončí s produkciou presahujúcou 100 bcf/deň, odhaduje ING.

Navyše bol v lete zaznamenaný silnejší dopyt zo strany energetického sektora, čo zvýšilo celkový dopyt po plyne v tomto roku. Očakáva sa, že domáci americký dopyt v roku 2023 klesne späť k normálnejším úrovniam. Na strane vývozu, hoci sa v priebehu roka sa plánuje spustenie väčšej kapacity LNG, je dosť obmedzená. Očakáva sa, že vývoz LNG bude v roku 2023 v priemere niečo cez 12,3 bcf/deň, čo je nárast z odhadovaných 10,8 bcf/deň v roku 2022.

„V dôsledku uvedeného by sme v priebehu roku 2023 mali pred budúcou vykurovacou sezónou vidieť posun zásob zemného plynu v USA z úrovne pod päťročným priemerom nad ňu. V skutočnosti by USA mohli ísť do zimy 2023/24 s najvyššími úrovňami skladovania od roku 2020. Preto očakávame, že Henry Hub bude v roku 2023 obchodovať nižšie v porovnaní s rokom 2022,“ dodávajú analytici ING.

Európsku referenčnú cenu TTF odhadujú v Q1/23 na úrovni 150 €/MWh, v Q2 140 €, v Q3 190 € a v Q4 220 €/MWh, pričom priemerná ročná cena by sa mala dostať na 175 €/MWh.

Britská NBP by podľa predpovedí ING mala v Q1/23 dosiahnuť 265 pencí za therm, v Q2 245, v Q3 330 a v Q4 380 p/therm, ročná priemerná cena potom 305 p/therm.

Americkú Henry Hub očakáva ING v Q1/23 na 6,5 USD/MMbtu, v Q2 5,0, Q3 4,3 a v Q4 4,7 USD/MMbtu, pričom priemerná ročná cena by mala byť 5,1 USD/MMbtu.

„Neistota okolo našej prognózy cien plynu je vysoká vzhľadom na geopolitickú situáciu a smerovanie globálnej ekonomiky,“ uzavrela ING.