Bratislava 28.apríla 2021- Krátkodobé ceny zemného plynu na rakúskej burze sa počas apríla dostali až nad 22 eurovú úroveň, následne začali klesať, ale utorkové obchodovanie ceny vyhnalo medzi-denne o viac ako 80 centov vyššie na úroveň 21,6 €/MWh. Dôvodom rastu v utorok bolo nenaplnené očakávanie, že Gazprom si pre máj kúpi dodatočné prepravné kapacity cez Ukrajinu. Ukrajinský TSO ponúkol v aukcii viac ako 60 mcm/deň prerušiteľnej kapacity bez dopytu na strane kupujúcich. Vzhľadom na stav zásobníkov, ktoré sú po studenej zime nadpriemerne vyčerpané, chýbajúci dodatočný plyn drží ceny na nezvyčajne vysokých úrovniach aj pre nasledujúce mesiace.

Zdroj: powernext.com

Denné ceny elektrickej energie na Slovensku sa počas predchádzajúceho týždňa dostali na tohtoročné maximá a prelomili 80-eurovú úroveň.  Nemenia sa faktory, ktoré ceny ťahajú nahor – vysoké ceny povolenky, plynu, podnormálové teploty spolu s nedostatočnou výrobou z obnoviteľných zdrojov. Po spustení nových prenosových liniek na slovensko-maďarskej hranici je cena na Slovensku viac ovplyvňovaná aj situáciou na Balkáne.

Za 14 dní došlo k ďalšiemu rastu cien zemného plynu pre celé spektrum obchodovaných produktov. Najväčší rast zaznamenali blízke mesiace. Najmenej rástla cena pre vzdialenejšie obdobia. Nasledujúci graf ukazuje porovnanie uzatváracích cien vybraných produktov na NCG s ich cenami pred 14 dňami. Tmavomodré časti stĺpcov reprezentujú zmeny ceny.

Zdroj: cegh.at, okte.sk

Zásadný faktor, ktorý ovplyvňuje ceny energií v našom regióne je aktuálne cena emisnej povolenky. Tá dosiahla nové maximum a prekročila začiatkom týždňa hranicu 47,70 €/t CO2. Dôvodom rastu je silný dopyt kvôli pokrytiu pozícií v systéme EU ETS za minulý rok ako aj dohoda Európskeho parlamentu, Európskej komisie a členských štátov na znížení emisií v EÚ do roku 2030 o 55% oproti roku 1990. Objavujú sa ďalšie predpovede, ktoré vidia cenu povolenky na konci roka na úrovni viac ako 100 € za tonu. Po ukončení nákupov pre pokrytie budúceho roka je možné očakávať zníženie dopytu, ktoré by sa mohlo preniesť aj do poklesu cien. Zamýšľaná implementácia Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), teda uhlíkového cla na hranici EÚ pre časť hráčov na trhu vedie k nákupu povoleniek ako formy čiastočného hedgingu rizika rastúcich nákladov. Vysoké ceny povolenky sa prenášajú najmä do cien elektriny, ale ťahajú nahor aj ceny zemného plynu.

V utorok tento týždeň začalo pokladať potrubie plynovodu Nord Stream 2 aj druhé plavidlo. Plynovod je dokončený na 95% a zostáva položiť približne 120 km potrubia v dánskych a nemeckých vodách. Očakávané dokončenie projektu je tak stále otázkou mesiacov a pokračujú aj diskusie na politickej úrovni. Tie môže výrazne ovplyvniť volebný výsledok v Nemecku, kde v prieskumoch aktuálne vedie Strana zelených, ktorá projektu nie je naklonená.

Neočakávane studené počasie naďalej ovplyvňuje najmä sezónny dopyt po zemnom plyne. Pohľad na naplnenosť zásobníkov ukazuje, že za ostatných 14 dní nedošlo na európskej úrovni k takmer žiadnej zmene. Stav zásobníkov v Európe sa stále pohybuje len okolo úrovne 30%. Slovenské podzemné zásobníky za 2 týždne zaznamenali mierny pokles o 2% na aktuálnych približne 41%. Ukrajinské zásobníky klesali mierne väčšou rýchlosťou a to o 3% na 34%.

Zdroj: AGSI+

Podobne ako ceny v Európe stúpajú aj ceny zemného plynu na ázijskom trhu. Cena JKM pre jún je 8,6 $/MMBtu (v prepočte 24,26 €/MWh) a za dva týždne vzrástla o viac ako dolár. Rastu ceny v eurách pomohlo aj oslabenie dolára.

Cena na holandskej burze TTF pre jún vzrástla za 14 dní o 0,7 $/MMBtu na 7,58 $/MMBtu, teda asi 21,4 €/MWh.

Narástli aj ceny zemného plynu v USA na Henry Hube a aktuálne sa jún obchoduje za 2,94 $/MMBtu. Nárast za dva týždne predstavuje približne 0,4 dolára.

Vzhľadom na rast cien v Ázii stúpa riziko presmerovania dodávok z Európy, čo by ešte viac tlačilo na nárast ceny na našom kontinente.

Cena ropy je ovplyvnená viacerými protichodnými faktormi. Na jednej strane sú to výrazné riziká aktuálne vyplývajúce aj zo situácie ohľadom šírenia koronavírusu v Indii, ktorá je aj podstatným importérom ropy. Problematické sú však naďalej aj niektoré európske krajiny, kde očkovanie nepokračuje tak rýchlo ako by bolo žiadúce a počet nových prípadov sa drží na vysokých úrovniach. Na druhej strane pesimizmus z pokračujúcich obmedzení kvôli pandémii kompenzuje nádej na oživenie ekonomiky. Rozsiahle podporné programe v EÚ ale aj USA by oslabeným ekonomikám mali poskytnúť nový impulz. Cena ropy Brent sa aktuálne pohybuje okolo 66 $/bbl bez jasného trendu.

Forwardové ceny zemného plynu pre rok 2022 a 2023 v porovnaní s cenou pred dvoma týždňami narástli a sledujú tak trend pri ostatných obdobiach. Nemecký Cal-22 NCG uzatvoril 27.apríla na 19,082 €/MWh. Pre dodávku v roku 2023 to bolo 17,508 €/MWh. Cena v Rakúsku sledujúca rovnaký trend bola 27.apríla pre Cal-22 19,2 €/MWh. Spread medzi rakúskou a nemeckou cenou pre rok 2022 sa takmer nezmenil a je mierne nad 10 centovou úrovňou. Cal-23 na CEGH VTP uzatvoril 27.apríla na cene 17,58 €/MWh – spread AT-DE pre rok 2023 je aktuálne len 7 centov za MWh. Ceny rokov 2022 a 2023 sa na nemeckom aj rakúskom trhu rozišli a z jedného eura pred dvoma týždňami sa dostali až k hranici 1,6 €/MWh.

Zdroj: powernext.com, investing.com

Vývoj toku cez Veľké Kapušany na Slovensko od začiatku apríla ukazuje stabilitu okolo úrovne 800 GWh/deň. Nominované objemy cez Lanžhot na Slovensko sa po miernej stabilizácii v pásme 400 do 600 GWh/deň postupne rozkývali smerom nadol.

Pokračujúce studené počasie, vývoj cien, ale aj geopolitická situácia majú vplyv aj na toky zemného plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Tie sa dostali na nulovú úroveň a rozhodnutie o vtláčaní plynu do ukrajinských zásobníkov zo strany medzinárodných veľkoobchodníkov bude záležať nielen od spreadu zima-leto, ale aj od očakávania vývoja napätia na východnej hranici Ukrajiny.

Zdroj: eustream.sk

Spread zima-leto na rakúskom CEGH VTP po ukončení obchodovania letného produktu je vypočítaný pre priemer piatich zostávajúcich letných mesiacov. Pokračujúci rast letných cien zemného plynu, ktorý je rýchlejší ako rast cien pre nadchádzajúcu zimnú sezónu znamená ďalší tlak na sezónny spread, ktorý je na rakúskom CEGH VTP aktuálne len tesne nad 10 centovou hranicou.

Na nemeckom NCG sa rovnako vypočítaný spread vyvíjal s podobným trendom a jeho hodnota je 66 centov za MWh – oproti rakúskemu trhu je tak o viac ako 50 centov vyššie.

Zdroj: powernext.com