Bratislava 14.októbra 2021- Ceny plynu vyleteli pred vyše týždňom do nebies, keď 5. októbra dosiahla cena nemeckého kalendárneho produktu THE (Trading Hub Europe – spojený hub NCG a Gaspool) na nasledovný rok (THE CAL22) hodnotu 66,10 EUR/MWh.

Novembrový produkt THE M11-21 vzrástol 5. októbra na burze EEX na 116,20 EUR/MWh. Zúčtovacia cena prvého štvrťroka 2021 (THE Q01-21) bola 115,02 EUR/MWh a THE Sum-22, ktorý sa od 29. septembra stal najbližším sezónnym produktom, dosiahol cenu 50,23 EUR/MWh. Pripomeňme, že cena zimného produktu NCG Win-21 skončila 28. septembra na hodnote 78,37 EUR/MWh.

Cena najbližších produktov NCG v EUR/MWh zdroj: EEX

V stredu 5. októbra predpoludním spôsobila spresnená predikcia výkonu veterných generátorov prudký rast cien plynu, uhlia aj elektriny. Nasledovný deň sa výroba elektriny z vetra mala prepadnúť takmer na nulu a na nízkych hodnotách sa mala držať až do nedele. Holandská spotová cena plynu TTF vystrelila počas obchodného dňa až na 160 EUR/MWh a britský spot sa predával za 355 p/th (143 EUR/MWh). Holandský budúcoročný produkt TTF CAL-22 vzrástol počas obchodného dňa zo 66 na takmer 77 EUR/MWh a TTF M11-21 vzrástol zo 117 na 162 EUR/MWh.

Tento prudký rast cien bol dôsledkom pretrvávajúceho strachu z nedostatku plynu na európskom trhu, ktorý prerástol až do paniky. Okolo obeda však ruská televízia vysielala prenos zo zasadnutia ruskej vlády, počas ktorého ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Moskva je pripravená dodať do Európy dostatočné množstvo plynu, ak o to bude požiadaná. Táto správa spustila prudké výpredaje na všetkých komoditách, ktoré navyše eskalovali po tom, ako boli burzy nútené kvôli prudkým cenovým pohybom navýšiť požiadavky na maržové vklady.

Situácia v dodávke plynu do Európy sa však nejaví až taká katastrofická.

Minimálny a maximálny stav zásobníkov v EÚ na začiatku a na konci zimnje sezóny v miliardách m3, zdroj: AGSI+
Maximálny a minimálny stav zásobníkov v EÚ na začiatku a na konci zimnej sezóny v percentách, zdroj: AGSI+

Možný stav zásobníkov pred zimou a po zime

Pri pohľade do minulosti vidíme, že podľa AGSI+ bolo zo zásobníkov ťažené najviac počas zimných sezón 2017-2018 a 2020-2021. Počas týchto sezón z nich bolo vyťažené 70, resp. 72 miliárd m3 (bcm) plynu.

K 12.októbru 2021 boli zásobníky EU naplnené na 78,1 % a bolo v nich uložené asi 79,7 bcm plynu.

Ak by vtláčanie napredovalo do 31.10.2021 rovnakým tempom, akým išlo od 1.9.2021 doteraz, teda asi 0,23 bcm denne, do 31.10.2021 by v zásobníkoch EU mohlo byť natlačených asi 83,9 bcm plynu.

Ak by zimná sezóna 2021-2022 bola taká silná, ako najsilnejšia sezóna za posledných 11 rokov, teda 2017-2018, zo zásobníkov by bolo vyčerpaných 72 bcm a v apríli 2022 by stav plynu v nich klesol na 11,9 bcm, čo zodpovedá asi 12% ich kapacity.

Takto vyprázdnené zásobníky EU ešte neboli. V roku 2018 boli vyprázdnené na 18 percent. Vtedy to spôsobilo rast cien nemeckého plynu NCG CAL19 z marcových 17,80 EUR/MWh na septembrových 26,61 EUR/MWh.

10-ročný minimálny, maximálny, priemerný a tohtoročný stav zásobníkov v EÚ a vybraných krajinách v percentách počas roka, zdroj: AGSI+

Možný deficit plynu počas zimnej sezóny

V období október až december 2020 Gazprom dodával do Európy podľa ENTSOG v priemere asi 441 mcm/d. V októbri 2021 dodáva priemerne 298 mcm/d. Ak by tieto svoje dodávky nenavýšil, oproti roku 2020 bude v Európe chýbať vo štvrtom štvrťroku 2021 asi 13,2 bcm plynu.

V sezóne 2017/2018, kedy sa najviac ťažilo z európskych zásobníkov, dodával Gazprom v období január až marec 2018 do EU v priemere 378 mcm/d. Ak by sa aktuálne októbrové tempo jeho dodávok, ktoré je 298 mmc/d, nezmenilo ani počas obdobia január-marec 2022, v EU by v prvom štvrťroku 2022 chýbalo oproti roku 2018 asi 7,4 bcm plynu.

Ak by sa teda na dodávkach plynu do Európy nič nezmenilo, Európe bude chýbať kvôli zníženým dodávkam Gazpromu počas zimnej sezóny, teda v období október 2021 až marec 2022, asi 20,8 bcm plynu (13,2 + 7,4).

Možná kompenzácia tohto deficitu

Ruský Gazprom aj nórsky Equinor však proklamovali, že ešte v tomto roku sú schopní celkovo dodať 7,8 bcm plynu navyše (Gazprom 5,8 + 2 Equinor).

Ak bude spustený Nord Stream 2 aspoň v polovičnom profile (toto riešenie je pravdepodobné), Gazprom môže cez tento plynovod dodať do EU v prvom štvrťroku 2022 asi 7,4 bcm plynu navyše, ak, samozrejme, nezníži tok cez iné plynovody.

Ak nórsky Equinor udrží navýšenie dodávok aj počas prvého štvrťroku 2022, do Európy môže dodať o ďalšie 2 bcm plynu naviac.

Celkovo by tak mohli byť navýšené dodávky v prvom štvrťroku 2022 do EU asi o 9,4 bcm plynu.

Celkovo možno teda v období október 2021 až marec 2022 očakávať dodatočné dodávky asi 17,2 bcm (7,8 + 9,4).

Deficit tak môže po skončení zimnej sezóne dosiahnuť asi 3,6 bcm (20,8 – 17,2).

Ak by sa zopakovala silná zima 2017/2018 a boli by splnené predpoklady plnenia zásobníkov uvedené v tomto článku, malo by v nich na jar zostať ešte asi 11,9 bcm. Tento objem dokáže vykompenzovať odhadovaný deficit.

Ak sa teda naplnia všetky predpoklady tu uvedené, na európskej úrovni by nemalo dôjsť k fyzickému nedostatku plynu ani počas silnej zimy.

Stav zásobníkov však môže klesnúť pod historické minimá, takže počas budúceho roka sa môže opakovať súčasná kritická situácia, ak ich plnenie nebude postupovať dostatočným tempom.

Poznámka:    Tieto výpočty nezohľadňujú pokles dodávok skvapalneného plynu LNG do Európy, ktoré sa vyznačujú značnou fluktuáciou. Nie je tu zohľadnený ani pokles holandskej ťažby a ani možné zmeny v dodávkach afrického plynu do Európy. Dodávky nórskeho plynu považujem pre účely týchto výpočtov za stabilné.

Ján Pišta je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o., ktorá v pravidelných týždenných intervaloch poskytuje svojim klientom správy o vývoji trhov s plynom a elektrinou. Tieto správy analyzujú aktuálne faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj cien plynu a elektriny v strednej Európe a poskytujú aj indikácie budúceho vývoja cien plynu, elektriny, emisných kvót, uhlia, LNG a ropy. Ak chcete zistiť, čím môžu byť pre Vás tieto správy prospešné, pošlite požiadavku o bezplatnú vzorku aktuálnych týždenných správ na mail jan.pista@jpx.sk.