Bratislava 15.mája 2023- Plynárenstvo čelí zložitej situácii, pretože je postavené na fosílnom palive, pri ktorého využívaní vznikajú emisie skleníkových plynov. Na druhej strane sú tu alternatívy v podobe biometánu, vodíka a v budúcnosti možno aj ďalších obnoviteľných plynov, ktoré môžu dekarbonizovať plynárenstvo a napokon aj celé odvetvie energetiky. Pri prechode na nový energetický mix neexistuje len jedno riešenie, ktoré bude čarovným prútikom a vyrieši všetky problémy. V podcaste Otvorene o plyne to povedal šéfredaktor energie-portálu Radovan Potočár. „EÚ má svoju vlastnú biometánovú stratégiu, má svoje zámery vo vodíku. Samozrejme, jedna vec sú zámery, technický potenciál a možnosti, druhá vec bude realita. Pokiaľ však na Slovensku máme vyčíslené, že teoreticky sa vieme dostať niekde k úrovni 10 % spotreby plynu využívaním biometánu, znamená to, že v praxi ten priestor určite existuje, minimálne v jednotkách percent a bolo by škodou ho nevyužiť,“ upozornil Potočár. V EÚ sú snahy favorizovať elektrifikáciu ako hlavnú cestu na dekarbonizáciu, no Potočár to nevidí ako všeliek. Na Slovensku môže pomôcť napríklad pri znižovaní emisií v priemysle. US Steel Košice odhaduje, že elektrifikácia jeho pecí dokáže pokryť až 70% národného cieľa zníženia emisií do roku 2030. „US Steel je kľúčovým producentom emisií skleníkových plynov a akákoľvek zmena v US Steel a v produkcii emisií v tomto podniku sa podpíše pod celkovými číslami našich emisií úplne zásadne. Preto určite dáva zmysel takýto podnik, možno aj s využitím verejných zdrojov, ktoré z priemyslu smerujú či už do štátneho rozpočtu alebo do Environmentálneho fondu využiť a vrátiť ich podnikom, tak aby mohli robiť politiky, ktoré na konci dňa prinesú zásadnú a celoštátne veľmi významnú úsporu emisií skleníkových plynov,“ vysvetlil Potočár.

Na druhej strane pri vykurovaní nemusí byť elektrifikácia tým najlepším riešením. „Podľa viacerých štúdii aj pri rekonštrukciách tepelné čerpadlá dávajú zmysel, pokiaľ budovy musia spĺňať energetickú triedu A0. Na druhej strane na Slovensku nemáme len nové budovy, len efektívne rekonštruované budovy, ale sú tu regióny, kde ľudia dodnes vykurujú vo veľmi zastaraných domácich pieckach, kotloch a kachliach nevyhovujúcimi palivami, dokonca odpadom, čo zákon zakazuje. A zároveň sú tieto územia plynofikované. V takýchto lokalitách, pokiaľ hovoríme o kvalite ovzdušia a lokálnych problémoch určite aj plyn môže byť súčasťou riešenia. Minulý rok sa na Slovensku predalo viac ako 35.000 plynových kotlov. Zároveň tu máme v prevádzke plynové kotly z minulých rokov. To všetko sú zariadenia, ktoré nebudú v prevádzke len tento rok, ale majú svoju logickú životnosť. Z toho vyplýva, že plyn tu nejaké obdobie s nami určite bude. Preto je o to dôležitejšie hľadať spôsoby, ako si zabezpečiť dodávky plynu tak, aby boli bezpečné, ako uvažovať o dekarbonizácii, využiť to, čo tu už je, stavať na tom, čo už je vybudované,“ dodal Potočár.

Celý podcast Otvorene o plyne s Radovanom Potočárom si môžete pozrieť alebo vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Spotify:

Youtube: