Bratislava 26.mája 2023- Najskôr zatepliť a potom vybrať vhodný zdroj vykurovania domu. Ľudia sa vtedy vyhnú riziku, že si dajú do nezatepleného domu tepelné čerpadlo, ktoré v chladných obdobiach nedosiahne požadovanú účinnosť a budú vykurovať drahšie, elektrickou energiou. Vo videopodcaste Otvorene o plyne to odporúčal senior špecialista spoločnosti SPP-distribúcia Radovan Illith. „Pri voľbe tepelného čerpadla vzniká bez zateplenia riziko, že keď niekedy v budúcnosti, do ktorej skôr či neskôr prídeme, bude chcieť majiteľ alebo užívateľ dom zatepliť. Tým sa výrazne znížia tepelné straty a tepelné čerpadlo bude predimenzované a zbytočne mať veľký výkon. To znamená, že pokiaľ chceme investovať do nového zdroja tepla, nemalo by uvažovať o tepelnom čerpadle práve z tohto dôvodu. Optimálny bod prevádzky sa po zateplení posunie niekam inam, výkon čerpadla bude predimenzovaný a nebude efektívne s ním vykurovať tento dom,“ povedal Illith. Pri nezateplených domoch je skôr vo výhode stále zemný plyn. „Pri plynovom kotle je to jedno. Väčšine rodinných domov bude aj pri nezateplenom stave stačiť výkon okolo 18 kW, regulačný rozsah tam je od 4 do 18 kW. Čiže aj po zateplení a znížení tepelných strát o 30-50 % tento plynový kotol bude vedieť v optimálnych podmienkach stále vykurovať za nižšie ceny. Pri iných zdrojoch treba vždy myslieť na zateplenie,“ objasnil Illith.

Pri výstavbe nových domov je dôležité v akej oblasti sa stavia. „Pokiaľ je oblasť plynofikovaná a pred každý rodinný dom je privedená prípojka ukončená hlavným uzáverom plynu, tak je možné tento dom vykurovať, pri splnení energetickej triedy A0, aj zemným plynom pri využití kondenzačného kotla plus rekuperácie. Pokiaľ tam plyn nie je, je treba zvážiť vykurovanie tepelným čerpadlom, ktoré za zhruba rovnaké prevádzkové náklady dokáže zabezpečiť rovnakú tepelnú pohodu a prípravu teplej vody. Pri špecifických podmienkach lokalít v horských oblastiach s dostatkom dreva a urbariátmi, kde má každá rodina nejakú časť lesa, je vhodné vykurovať drevom s využitím  splyňovacích kotlov, ktoré sú dnes veľmi účinné aj s minimálnymi emisnými vplyvmi na okolie,“ vysvetlil Illith.

Viac ako 60 percent rodinných domov na Slovensku vykuruje plynovými kotlami. Mnohé z nich slúžia aspoň dve desaťročia. Illith odporúča výmenu za novší a účinnejší plynový kotol. „Nový kotol, aj keby nešiel v kondenzačnom režime, má minimálnu účinnosť 92, ale štandardne 95 – 97 %. To znamená, že už iba samotnou výmenou kotla, vieme znížiť spotrebu zemného plynu zhruba o 15- 23%. Pokiaľ kúpim kotol rovnakej značky, odinštaluje sa a nainštaluje nanovo s minimálnymi nákladmi navyše,“ konštatoval Illith s tým, že moderné plynové kotle majú zakomponovanú možnosť dekarbonizácie a nemusia sa spoliehať len na zemný plyn. „Na dekarbonizáciu je vhodné použiť aj plynový kotol so solárnym panelom, ktorý ak bude vhodne navrhnutý, dôjde k významnému poklesu spotreby zemného plynu aj úsporám emisií. Na biometán sú také požiadavky, že dnes môžu všetky plynárenské zariadenia, aj gamatky, kogeneračné jednotky, turbíny prejsť na spaľovanie biometánu. Dá sa povedať, že biometán je 100-percentne zameniteľný za zemný plyn. S vodíkom je to trošku ťažšie. Robili sme analýzy a zberali dostupné dáta. Do 10 % objemového množstva vodíka je to bezproblémové. Výrobcovia sú pripravení na prechod na vodíkové hospodárstvo. Väčšina značiek dodávajúcich plynové kotle má v ponuke zariadenia, ktoré vedia od roku 2020 pracovať s 20 % vodíka a od roku 2025 už budú kotle schopné spaľovať 100 % vodíka s tým, že budú vedieť analyzovať, aký plyn do nich ide a podľa toho si budú nastavovať parametre, aby vedeli spaľovať zmes alebo aj čistý vodík,“ dodal Illith.

Celý videopodcast Otvorene o plyn s R.Illithom si môžete vypočuť alebo pozrieť na týchto plaformách:

Soundcloud:

Spotify:

Youtube:

Nový plynový kotol môže ušetriť viac ako pätinu spotreby zemného plynu a emisií – YouTube