Bratislava 20.júna 2023- Vykurovanie čaká transformácia, no bez plynu to ďalej nepôjde. Zvýši sa najmä podiel obnoviteľných zdrojov, ale čaká nás postupný a dlhodobý proces. Profesor Dušan Petráš zo Slovenskej technickej univerzity to povedal v podcaste Otvorene o plyne.

„Energetická kríza zasiahla všetky sektory a týka s v prvom rade vykurovania budov. Budovy vo všeobecnosti predstavujú 40-45 % celkovej spotreby energie v každej krajine EÚ. Môj osobný názor je, že sa bude utlmovať využitie plynu v tej podobe, ako je tomu dnes, ale na strane druhej to určite nebude proces, ktorý by definitívne odstavil využívanie plynu, najmä toho obnoviteľného, ktorý tu je a v budúcnosti určite zohrá významnú úlohu,“ konštatoval Petráš, ktorý upozorňuje na riziko plošného zákazu plynových kotlov. Tie už v súčasnosti dokážu spaľovať aj dekarbonizované plyny. „Všetky plošné zákazy, najmä s jedným termínom, sú veľmi nebezpečné. EÚ pozostáva z krajín, ktoré majú veľmi rozdielne klimatické, surovinové a ekonomické podmienky. Sú rozdielne aj vzhľadom na výrobu zariadení, ktoré spaľujú plyn. Ja sa nedomnievam, že by ten proces mal byť takto jednoznačne odštartovaný a pevne verím, že v implementáciách tejto európskej smernice bude umožnený určitý stupeň voľnosti členským štátom, aby si tento postup, najmä časovanie, zvolili podľa svojich predstáv,“ vysvetlil Petráš.

Profesor Petráš upozornil aj na optimálny postup pri náhrade staršieho zdroja vykurovania za nový. Najskôr je potrebné zatepliť budovu. „Dnes, ak zateplíme, vymeníme okná a zároveň inštalujeme najprogresívnejšiu kondenzačnú techniku, čo sa týka kotlov, oproti pôvodnému stavu sa vieme dostať na úroveň úspor, možno to znie ako sci-fi, 70-80 %. Druhá vec, ak budem hovoriť o kotloch, kondenzačná technika dnes pracuje s vysokým stupňom účinnosti spaľovania plynu na úrovni 97-98 %. Často sa tam využíva aj tzv. stupeň hospodárnosti s využívaním latentného tepla, kde môžeme dosiahnuť hodnoty 105 až 110 %. Čiže prvým krokom by malo byť zníženie potreby tepelnej energie, čo súvisí so samotnou budovou. V následnom kroku, ak tam plyn bude, inštalovanie kondenzačnej techniky. Tu si treba uvedomiť, keď hovoríme o rodinných domoch, v minulosti mávali kotly na úrovni 25-30 kW. Dnes vystačíte s kotlom 5-kilowattovým. To znamená, že ide o výrazný posun v znížení spotreby paliva a tým pádom sa aj otázka plynu dostáva do úplne inej roviny,“ dodal profesor Petráš v podcaste Otvorene o plyne.

Celý podcast s profesorom Dušanom Petrášom si môžete vypočuť alebo pozrieť na týchto platformách:     

Soundcloud:

Spotify: