Bratislava 6.decembra 2022- Produkcia biometánu je jednou z alternatív postupnej náhrady závislosti na dovoze zemného plynu. Slovensko má potenciál nahradiť zeleným plynom približne desatinu spotreby.   Existujúca takmer stovka bioplynových staníc na to však stačiť nebude. V podcaste Otvorene o plyne to vyhlásil predseda Slovenskej bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička. „Existujúce bioplynové stanice dokážu vyprodukovať 60 miliónov kubíkov ročne. Máme tu spracovanie vedľajších produktov živočíšnej výroby, kde ten potenciál je odhadovaný od 60 po 200 mil. m3. Máme veľa odpadov, kde sa separácia rozbieha od 1. januára budúceho roku. Separácia bude povinná a biologicky rozložiteľný odpad nemôže končiť na skládkach. Myslím si, že ten 10-percentný potenciál máme, ale musíme vystavať nové zdroje,“ povedal Šošovička.

Na Slovensku sa nateraz vyrába biometán len na jedinom mieste, v Jelšave. Tretina existujúcich bioplyniek by ho dokázala dodávať do siete. Podľa Šosovičku ich premena na produkciu biometánu nebude jednoduchá z ekonomických dôvodov. „Máme bioplynové stanice, ktoré sú zväčša jednomegawattové, stavané historicky v zmysle legislatívy, ktorá bola nastavená. Na transformáciu takejto bioplynky na biometán potrebujeme 2,3-2,5 mil. €,“ počíta Šošovička s tým, že témou bude aj to, či sa oplatí produkovať elektrickú energiu z biometánu alebo certifikovaný zelený plyn. „Plyn a elektrina sú komodity, ktoré majú nejakú hodnotu. To znamená, keby sme sa pozreli na hodnotu komodity, tak transformácia sa neoplatí. Kde je ale významný bonus alebo prínos, sú zelené certifikáty, či už sú to záruky pôvodu alebo certifikáty udržateľnosti, ktoré sa obchodujú a môžu tvoriť veľmi významnú zložku. Na rozdiel od ceny komodity, ktorá lieta hore-dole, teraz je 100 €, bola 250 €, historicky bola 17 € a nikto nevie, čo bude za dva či za päť rokov, vyzerá, že cena certifikátov bude stabilnejšia a ekonomika sa dá na nich lepšie oprieť a dá sa to dlhodobejšie obchodovať,“ vysvetlil Šošovička.

Na druhej strane je potrebné povedať, že existujúcu bioplynku transformovať na biometánku nie je otázka pár mesiacov. Máme isté legislatívne konania. Kým sa dostaneme k povoleniam, či už je to spracovanie väčšieho množstva odpadu, pripojenie na vysokotlak či stredotlak, vybudovanie plynovej prípojky, ktorá sa v rámci podniku chápe ako priemyselný plynovod , spadá pod zisťovacie konanie. EIA u nás nemá superpozitívne referencie. Pokiaľ ide o dĺžku konania,  je neobmedzené, môže sa do neho zapojiť hocikto. Vieme, že tie konania sú veľmi dlhé a nepredikovateľné. Takže dodávka technológie trvá, povedzme, jeden rok, ale konanie aj omnoho dlhšie. Keď si to sčítame, transformácia na biometán môže byť v horizonte až niekoľkých rokov“, upozornil Šošovička.

Celý podcast Otvorene o plyne s Vladimírom Šošovičkom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: