Bratislava 12.augusta 2020- Pre rozvoj zeleného vodíka, vyrábaného z energie obnoviteľných zdrojov, ktorý pri dekarbonizácii preferuje Európska komisia, nie sú na Slovensku dostatočné podmienky. Náš výskum, vývoj a budúcnosť by sa mal zamerať na rozvoj modrého vodíka, vyrábaného so zemného plynu spojeného so zachytávaním oxidu uhličitého. V podcaste Otvorene o plyne to povedal profesor Vladimír Zeleňák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.  „Zelený vodík, ktorý sa pripraví rozložením vody pomocou elektrického prúdu z fotovoltaických panelov alebo veterných elektrární, sa vyslovene tlačí a preferuje. Myslím si, že tento koncept je realizovateľný v severských prímorských krajinách, ktoré na to potenciál majú. Môj osobný názor je, že na Slovensku nie je možné vyrobiť dostatočné množstvo zeleného vodíka. U nás nie sú podmienky na stavbu množstva veterných elektrární. Ani zastavať polovicu krajiny fotovoltickými panelmi, ktoré po 10 rokoch možno stratia svoju výkonnosť, na Slovensku nie je riešenie. Preto som zástancom názoru, že Slovensko by malo ísť cestou, ako presvedčiť EÚ, nechcem povedať o výnimkách, ale o tom, že snažiť sa orientovať vedu, výskum a použitie aj na modrý vodík,“ vysvetlil Zeleňák s tým, že Slovensko by sa malo sústrediť na rozvoj technológií CCU (Carbon Capture and Utilisation), teda zachytávania a využívania oxidu uhličitého.  „Napríklad na výrobu ďalších pridaných chemikálií, metanolu, ktoré sú potrebné pre národné hospodárstvo a sú potenciálne exportovateľné. Takže Slovensko podľa môjho názoru nemá inú možnosť v nasledujúcich 20 alebo viac rokoch, ako práve využívať zemný plyn. Zelený vodík by sme vo veľkých množstvách asi ťažko vedeli vyrobiť,“ upozornil Zeleňák.

Jeho alma mater, UPJŠ, je spolu so Slovenskou akadémiou vied a Strojníckou fakultou technickej univerzity v Košiciach je súčasťou konzorcia, ktoré chcem vytvoriť na východnom Slovensku výskumné centrum zamerané na vodík. „Hlavným iniciátorom bola strojnícka fakulta Technickej univerzity, ktorá má vybudované špičkové laboratórium, hlavne orientované na výskum vodíka na pohon automobilov. Majú rôzne prototypy a úspechy v tejto oblasti. Samozrejme, keď hovoríme o vodíku, musíme ho vedieť aj uskladniť. Tomu sa venujú ďalší dvaja partneri v konzorciu. Slovenská akadémia vied sa zaoberá materiálmi na báze zliatin, ktoré by boli schopné uskladniť vodík v dostatočnom množstve a bezpečne. A my na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach zase pracujeme s iným typom materiálov, sú to pórovité materiály ako špongia, ktorá vie do svojho objemu nabrať veľké množstvo vodíka, čo by zabezpečilo dostatočný dojazd automobilov,“ konštatoval profesor Zeleňák, podľa ktorého Slovensko má predpoklady na to, aby sa vo výskume vodíka zaradilo k európskej špičke. „Myslím si, že napríklad materiály, ktoré  vyvíjame, sú porovnateľné so svetovými. Takisto kolegovia, s ktorými sme v konzorciu, hlavne zo strojníckej fakulty, majú ako inžinieri skvelé nápady. Navrhli unikátny model vodíkového auta. Oproti v súčasnosti používaným autám, využívajúcim vodík stlačený pri vysokých tlakoch, bežne je to 700 barov, dokázali práve využitím zliatín, ktoré dali do nádrží na vodík, tento tlak veľmi znížiť. Takže si myslím, že výskumný potenciál, nielen u nás v Košiciach, ale celkovo na Slovensku, je veľký,“ dodal Zeleňák.

Celý podcast si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:
https://soundcloud.com/slovgas-sk/otvorene-o-plyne-s-vladimirom-zelenakom

Anchor:
https://anchor.fm/slovgassk/episodes/Otvorene-o-plyne-s-Vladimrom-Zelekom-ei1k6c