Bratislava 10. novembra 2020 – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začne od januára s prípravou novej regulačnej politiky. Tá by mala reagovať na európsky legislatívny balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ a integrovať v plynárenstve aj v využívanie biometánu a vodíka. V plynárenskom podcaste Otvorene o plyne to povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.  „Konkrétne pri zemnom plyne sa to bude určite týkať prehodnotenia spôsobu regulácie cien a jednotlivých častí regulovaných aktivít v plynárenstve. Pri dodávke zemného plynu je veľmi intenzívna diskusia, či potrebná taká intenzita regulácie ako v súčasnosti. Vidíme aj na základe skúseností v iných krajinách EÚ, kde je vhodné vytvoriť dostatočne konkurenčné prostredie, ale aj v regulácii dostatočný priestor na to, aby si jednotliví dodávatelia zemného plynu mohli konkurovať. Tam vnímam tému postupnej liberalizácie trhu dodávky, hlavne pre väčších odberateľov, ale zároveň vytvoriť ochranný dáždnik pre zraniteľných spotrebiteľov, ktorí ani nemajú možnosť si vybrať z jednotlivých dodávateľov alebo sú odkázaní na nejakú pomoc. Čiže budeme hľadať akým spôsobom deregulovať trh a otvoriť ho konkurencii, ale zároveň vytvoriť primeraný rámec na ochranu spotrebiteľov,“ vysvetlil Juris, podľa ktorého je potrebné vytvoriť motivačné prostredie smerom k podpore integrácia vodíka  a biometánu do plynárenskej sústavy. „Vývoj smerom k zeleným technológiám a dekarbonizácii je absolútne kľúčový. Som veľmi rád, že sa o tom na Slovensku veľmi intenzívne odborne diskutuje a hľadajú sa opatrenia na to, aby sme ako krajina tento trend podporili. ÚRSO je súčasťou tohto trendu a je absolútne kľúčové, aby hľadalo mechanizmy vo svojich regulačných nástrojoch ako ho podporiť. Preto je dôležité vytvoriť rámec podpory výroby biometánu a vodíka v legislatívnej oblasti. Túto kompetenciu ÚRSO nemá, ale vnímam, že príslušné ministerstvá hľadajú tie správne  nástroje ako to zapracovať do primárnej legislatívy. My na to nadviažeme v našich vyhláškou či už formou výkupných cien alebo inou formou podpory,“ konštatoval Juris.

ÚRSO v súčasnosti intenzívne diskutuje so zástupcami bioplynových staníc na Slovensku.  „Jednou z tém je ako podporiť transformáciu aj existujúcich bioplyniek, aby nevyrábali elektrickú energiu, ale biometán. Tak aby sa vedeli prispôsobiť týmto novým potrebám.  V oblasti distribúcie by bolo dobré vytvoriť priestor v regulačnom rámci na investície do úpravy infraštruktúry, ktoré by umožnili v distribúcii a preprave integrovať biometán a vodík,“ upozornil predseda ÚRSO.

ÚRSO  začne na novej regulačnej politike intenzívne pracovať od začiatku roku 2021. „Veríme, že by sme jej návrh mohli predstaviť niekedy koncom leta. Každopádne máme legislatívnu povinnosť ju predložiť odbornej verejnosti najneskôr v novembri. Chceme to však spraviť skôr, aby bolo dosť času na pripomienkovanie a odbornú diskusiu. Najneskôr v marci 2022 by ju potom mala schváliť Regulačná rada. Následne budeme upravovať naše vyhlášky o spôsobe regulácie v jednotlivých regulovaných činnostiach. To by malo trvať približne do júna tak, aby mohli regulované subjekty navrhovať ceny v rámci nového regulačného rámca k 1.januáru 2023,“ dodal Juris.

Podcast Otvorene o plyne si môžete vypočuť na nasledujúcich plaformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: