Bratislava 8.marca 2022- Spoločnosť SPP otvorila prvú LNG plniacu stanicu pri Trnave, v najbližších mesiacoch počíta so začiatkom prevádzky ďalších dvoch, v Brodskom a v Prešove. LNG pohon má veľkú perspektívu pre dopravcov, no oni i spoločnosti budujúce infraštruktúru by uvítali viac podpory zo strany EÚ. V podcaste Otvorene o plyne to povedal riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec. „Z rozhovorov, ktoré máme s dopravcami vieme, že určite vidia perspektívu v LNG pohonoch, vzhľadom na to, že sú jedny z najekonomickejších. Napríklad pri porovnaní s naftou sú ekonomickejšie. Nehovoriac o tom, že ak sa porovnajú rôzne emisné kritériá, tak LNG je na tom neporovnateľne lepšie ako spaľovacie motory, ktoré sú pri ťahačoch primárne dieselové. Dnes jednoznačne môžeme povedať, že v prospech LNG hrá množstvo faktorov. Veľakrát sa porovnáva len CO2, ale aj pri CO2 je LNG oproti dnešným spaľovacím motorom na tom výrazne lepšie. A keď porovnáme všetky ostatné parametre a kritériá znečisťovania, ako sú pevné mikročastice, rôzne oxidy síry, ktoré sú vo fosílnych palivách, sú to obrovské ušetrenia. Bavíme sa rádovo o tom, že sa šetrí 80-95 % oproti spaľovacím motorom. Len si to vyžaduje väčšiu podporu. My sme pripravení infraštruktúru budovať, ale bez dopravných prostriedkov je nerentabilná,“ upozornil Nemec.

Elektrifikovanie nákladnej dopravy momentálne nie je rentabilné, skôr sa do budúcnosti javí perspektívne využívanie biozložiek ako je biometán. V Nemecku môžu už dopravcovia tankovať aj bioLNG. „My to máme takisto v pláne. Máme projekt, kde ideme pripravovať výrobu biometánu. V tomto momente posudzujeme rôzne možnosti odbytu. Jedna z nich je jednoznačne, tým, že máme infraštruktúru čerpacích staníc CNG a LNG, vyrábať alebo domiešavať zelenú biozložku. Prípadne, keď bude záujem, mať možno aj samostatné stojany, kde bude k dispozícii čisto len bioCNG, 100-percentne čisté palivo,“ uviedol Nemec s tým, že SPP uvažuje aj budovaní ďalších staníc na LNG, okrem spomínanej trojice, ktorá bude skompletizovaná v tomto roku. „Teraz uvažujeme o ďalších dvoch lokalitách, ktoré by boli niekde na strednom Slovensku. Opäť by to malo byť na transeurópskych dopravných koridoroch, čiže budeme sa pozerať dole na R1, možno R2 a uvidíme, akým spôsobom bude rozhodnuté o R3 alebo R4 prepojení medzi R1 a D1. Takže toto sú ďalšie lokality, ktoré hľadáme. Pri tranzitnej doprave sú dojazdy 1300-1500 km na jedno natankovanie. Preto nejaká hustejšia sieť na Slovensku nedáva v tomto momente veľký zmysel,“ dodal Nemec.

Celý podcast s Rastislavom Nemcom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: