Miláno 25. januára 2023 – Alžírska štátna energetická spoločnosť Sonatrach bude spolupracovať s juhoafrickou petrochemickou skupinou Sasol na projekte výroby nízkouhlíkového vodíka a syntetického zemného plynu (syngas) na Sicílii, spolu so zachytávaním a opätovným využívaním CO2. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nízkouhlíkový vodík a syntetický plyn, vyrobené s pomocou elektriny z OZE, sa použijú na dekarbonizáciu procesov v dvoch výrobných závodoch a môžu sa použiť aj na uspokojenie prípadných ďalších potrieb v oblasti, uviedli v stredu obe energetické spoločnosti, ktoré majú svoje závody na Sicílii, bez uvedenia finančných podrobností.

Širším cieľom projektu „Hybla“, ktorý spoločnosti predstavili miestnym orgánom, je vytvorenie takzvaného „Vodíkového údolia na Sicílii“, ktoré by podľa nich má potenciál stať sa jedným z najväčších v Taliansku. Projekt počíta s produkciou 7800 ton nízkouhlíkového vodíka a 25.000 ton nízkouhlíkového syngasu ročne.

Podľa plánu budú môcť Sasol Italy a Sonatrach Raffineria Italiana tiež zachytávať a opätovne využívať CO2, čo by malo viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov o 120.000 ton ročne.