Brusel 4. mája 2021 – Cena európskych emisných povoleniek sa v utorok po prvý raz vyšplhala nad 50 eur za tonu. Podporila ju prísnejšia politika Únie v oblasti klímy spolu so silným dopytom investorov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Kontrakt na kvóty vzrástol o 1,3 % na 50,05 eur za tonu, čo je najvyššia úroveň od spustenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami v roku 2005. Následne zaznamenal korekciu na 49,46 eura za tonu.

Referenčný kontrakt z decembra podľa Refinitivu vzrástol v apríli o 14,7 % a od začiatku roka o 49,2 %. Podľa analytika spoločnosti Ingvilda Sorhusa patria medzi hlavné „býčie“ faktory politická podpora novým klimatickým cieľom EÚ, zvýšený dopyt finančných investorov a konsenzus medzi analytikmi, že ceny sa budú pravdepodobne v nasledujúcich rokoch ešte zvyšovať.

Sorhus tiež uviedol, že nízka úroveň zásob zemného plynu v Európe znamená menší potenciál prechodu z uhlia na plyn, ktorý by zmiernil dopyt po povoleniach na CO2.

Európske zásobníky sú podľa Gas Infrastructure Europe aktuálne naplnené na približne 30 % v porovnaní s približne 64 % v rovnakom období minulého roka.

Nový, právne záväzný cieľ EÚ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 % oproti úrovni v roku 1990 podľa Reuters povedie k väčšiemu dopytu po kvótach a k ich nedostatku. Brusel toto leto predstaví plán reformy uhlíkového trhu s cieľom rýchlejšie znížiť emisie v nasledujúcom desaťročí.

Pre priemysel to bude pravdepodobne znamenať zníženie povoleniek na voľný uhlík, ktoré EÚ v súčasnosti poskytuje spoločnostiam na ochranu pred konkurenciou z krajín bez stanovených cien uhlíka.

S cieľom pomôcť konkurencieschopnosti európskych firiem Brusel tiež plánuje zaviesť uhlíkové clo na dovoz znečisťujúcich tovarov zo zahraničia.