Praha 31.júla 2020- Český plynárenský zväz (ČPS) upozorňuje, že väčšine krajín EÚ chýbajú normy umožňujúce prepravu a distribúciu vodíka v existujúcej plynárenskej infraštruktúre. „Európska komisia pripúšťa primiešavanie vodíka v miestnych sieťach s istou dávkou opatrnosti. Preto je potrebné zharmonizovať tieto normy naprieč úniou, aby nedochádzalo k ohrozeniu cezhraničných tokov pri rôznych národných úrovniach povolených koncentrácií vodíka,“ vyhlásila výkonná riaditeľka ČPS Lenka Kovačovská.

ČPS uviedol, že v Česku nateraz chýbajú dáta o vplyve obohacovania zemného plynu vodíkom. Podľa zahraničných štúdií je možné zmiešavanie s dvojpercentným podielom vodíka. „V takom prípade nie sú pochybnosti o tom, že existujúce spotrebiče takto vytvorenú zmes efektívne a bezpečne spália. Rokujeme s ministerstvom priemyslu o dvojpercentnom limite pre Česko, no s ohľadom na plány Bruselu, toto číslo rozhodne nebude konečné,“ zdôraznila Kovačovská. Podľa štúdie European Hydrogen Backbone by mala byť prepravná sústava pre vodík založená z troch štvrtín na existujúcej plynárenskej infraštruktúre. Zostávajúcu štvrtinu bude potrebné vybudovať.