Berlín 17. marca 2023 – Sieť vodíkových plynovodov spájajúca Nemecko, Belgicko, Britániu, Dánsko, Nórsko a Holandsko v dĺžke 4200 km by bolo možné vybudovať za 15 až 22 miliárd eur. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti DNV, podľa ktorej by sieť mohla ročne prepravovať až 300 TWh čistého vodíka z veterných elektrární v Severnom mori. Táto produkcia by pokryla 15 % dopytu po syntetickom palive, ktorý EÚ očakáva v roku 2050. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spoločnosť DNV skúmala, či by sa elektrina z morských veterných elektrární mala používať na výrobu vodíka v elektrolyzéroch priamo na mieste alebo by sa mala prepravovať na elektrolýzu do zariadení na pobreží.

Druhá možnosť sa ukázala ako cenovo najefektívnejšia pre veternú energiu vyrobenú menej ako 100 kilometrov od pevniny.

Výroba vodíka na mieste na mori by ušetrila na nákladných nových elektrických kábloch s oveľa nižšou energetickou kapacitou v porovnaní s potrubiami a pokiaľ ide o náklady, „porazila“ aj dovoz vodíka z mimoeurópskych zdrojov po mori.

„Vodíková chrbtica by umožnila prepravu vodíka z morských oblastí ku koncovým užívateľom veľmi efektívne vďaka vysokým úsporám z rozsahu. Technická realizácia je nová, ale dnešnými technológiami možná a pravdepodobne by predstavovala 10 % alebo menej z celkových vyrovnaných nákladov na vodík vyrobeného na mori,“ uviedla DNV. „Rozvoj pobrežnej vodíkovej chrbtice v Severnom mori a Baltskom mori je uskutočniteľný, ekonomicky realizovateľný a pomáha uľahčiť európsku energetickú transformáciu,“ dodala.

Cena vodíka v Severnom mori by mohla v roku 2030 dosiahnuť 4,59 eura za kg a v roku 2050 klesnúť na 3,24 eura/kg, uviedli autori štúdie.

Ulrich Benterbusch, výkonný riaditeľ nemeckého prevádzkovateľa plynovodov, spoločnosti Gascade, ktorá si štúdiu spolu s belgickým Fluxysom objednala, je potrebné sa témou zaoberať už v súčasnosti, aby bola európska vodíková sieť k dispozícii včas.

Nemecko, Belgicko, Holandsko a Dánsko sa minulý rok zaviazali vybudovať v Severnom mori najmenej 150 gigawattov veternej energie na mori do roku 2050. EÚ mala v roku 2021 kapacitu veternej energie na mori s výkonom 15 GW. Štyria signatári takzvanej Esbjergskej deklarácie sa opäť stretnú v apríli v Belgicku.