Brusel 24. marca 2020 – Európska komisia zrejme smeruje k zvýšeniu cieľa týkajúceho sa znižovania skleníkových emisií v EÚ do roku 2030, a to až o 55% v porovnaní s rokom 1990. Podľa portálu euractiv.com o tom svedčí návrh dosahovej analýzy zverejnený minulý týždeň na portáli ec.europa.eu.

Hoci je dokument podľa euractiv.com v počiatočnej fáze, naznačuje smerovanie EK, ktorá sa priviesť 27 členských štátov ku klimatickej neutralite do roku 2050.

„Globálne otepľovanie už dosiahlo 1°C a svet v súčasnosti nie je na ceste naplnenia Parížskej dohody,“ konštatuje dokument, ktorý tvrdí, že líderstvo EÚ je v roku 2020 potrebnejšie než kedykoľvek predtým, aby sa otepľovanie udržalo pod 2°C .

Podľa euractiv.com sa preto EK zaviazala zvýšiť cieľ pre znižovanie emisií skleníkových emisií do roku 2030 na 50 až 55 % v porovnaní s rokom 1990. Dosahová štúdia sa pokúsi posúdiť pre a proti pri výbere jednej z možností a očakáva pripomienky vzhľadom na prípravu konečnej štúdie, ktorej publikovanie sa očakáva v septembri.

Ako informuje euractiv.com, zvýšenie ambície pri znižovaní emisií už teraz by viedlo k lepšiemu rozloženiu nákladov v čase a k postupnému každoročnému znižovaniu a distribúcii úsilia medzi dneškom a plánovanou klimatickou neutralitou v roku 2030. Neaktivita alebo oneskorené konanie by si naopak vyžiadali tvrdšie prispôsobovanie sa po roku 2030, hoci by z krátkodobého hľadiska išlo o hospodárnejší prístup.

Niektoré členské krajiny EÚ ako Poľsko či Česko sa v poslednom období vyjadrili, že Únia by namiesto podpory zelenej ekonomiky a dosahovania klimatickej neutrality mala nasmerovať prostriedky podnikom bojujúcim s dôsledkami šírenia koronavírusu.