Madrid 25. novembra 2022 – Situácia s nadmernou preplnenosťou kapacít španielskych dovozných LNG terminálov, ktorá trvala od októbra, sa skončila. Podľa agentúry Reuters to uviedol španielsky prevádzkovateľ plynárenskej siete Enagas.

„Všetky firemné operácie, ktoré si užívatelia zazmluvnili, môžu byť teraz vykonávané v plánovanom termíne a nie je potrebné predlžovať výnimočné opatrenia,“ uviedol Enagas.

V prvej polovici októbra pri španielskom pobreží krúžili alebo kotvili desiatky tankerov (podľa zdrojov o sledovaní plavidiel 35 a viac) prevážajúcich skvapalnený zemný plyn, ktorým nedostatočná kapacita dovozných terminálov neumožňila zabezpečiť si sloty na vykládku LNG.

Enagas bol preto nútený 17. októbra vydať „Vyhlásenie o výnimočnej prevádzkovej situácii“, v ktorom uviedol, že možno bude musieť odmietnuť vykladanie LNG z dôvodu zahltenia svojich terminálov. Spoločnosť v tom čase očakávala, že vysoká miera obsadenosti v závodoch na spätné splyňovanie bude trvať minimálne do prvého novembrového týždňa.

Španielsko v rovnakom období ponúklo pre náklady LNG len šesť slotov na svojich termináloch na spätné splyňovanie, čo predstavovalo menej ako pätinu z počtu plavidiel, ktoré čakali pri jeho pobreží. Krajina má celkovo šesť terminálov.

Razantný nárast európskeho dovozu LNG ako náhrady ruských dodávok a príchod veľkého množstva nákladov LNG v rovnakom období podľa Reuters odhalil nedostatočnú kapacitu spätného splyňovania v Európe, pričom dovozné terminály pracovali na maximum svojej kapacity.