Na Záhorí od začiatku roka 2018 významne pokročila
výstavba piatej kompresorovej stanice, vďaka ktorej sa
viac ako zdvojnásobia súčasné prepravné kapacity v smere
z Českej republiky na ostatné výstupné body. Novú
kompresorovú stanicu buduje spoločnosť Eustream pri
rozdeľovacom uzle Lakšárska Nová Ves. Dôvodom navýšenia
prepravnej kapacity je uspokojenie indikovaného
záujmu zákazníkov spoločnosti Eustream o prepravu
zemného plynu v smere z Českej republiky na Slovensko.

KS05