Bratislava 25.marca 2020- Medzinárodná plynárenská únia (IGU) vysoko oceňuje všetkých, ktorí sú v prvej línií boja s celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19. V tlačovej správe to uviedol prezident IGU Joe Kang, ktorý vyzdvihol najmä nasadenie lekárov, setoer a ostatných zdravotníkov a vyzval na súčinnosť s ich úsilím prostredníctvom dobrovoľného izolovania sa a vysokej miery osobnej hygieny. „Takisto som vďačný všetkým mužom a ženám, ktorí udržiavajú v prevádzke naše energetické systémy od produkcie, cez prepravu až po finálnu dodávku odberateľom. Tým pomáhajú udržiavať aj zdravotný systém v nevyhnutnom chode,“ konštatoval Kang, podľa ktorého plynárenstvo sa usiluje o maximálne možnú mieru bezpečnosti v každom období. „Ľudia v odvetví dodržiavajú bezpečnostné štandardy v súčasnosti o to viac, že musia skĺbiť náročné zdravotné a ochranné požiadavky,“ dodal Kang.