Tokio 3. apríla 2024 – Japonský energetický sektor urýchľuje vyraďovanie neefektívnych uhoľných elektrární, aby pomohol znížiť emisie skleníkových plynov v krajine. Kapacita výroby elektriny z plynu sa zvýši, minimálne v priebehu nasledujúceho desaťročia. Uviedol to portál argusmedia.com.

Dostupnosť uhoľných kapacít podľa neho vo fiškálnom roku od apríla 2033 do marca 2034 klesne na 49,95 GW, o 4 % alebo 2,26 GW menej oproti roku 2023/24, vyplýva z ročného prieskumu celoštátneho prevádzkovateľa prenosovej sústavy Organizácie pre medziregionálnu koordináciu prevádzkovateľov prepravy. Najnovší výhľad je agresívnejší v porovnaní s prieskumom z predchádzajúceho roka, ktorý ukázal zvýšenie kapacity spaľovania uhlia o 290 MW na 50,94 GW počas 10 rokov do rokov 2032-33.

Do roku 2033-34 sa neplánuje inštalácia žiadnych nových uhoľných zdrojov po tom, ako v roku 2023 začali komerčnú prevádzku bloky Jokosuka 1 a 2 (650 MW) a Sajdžo 1 (500 MW).

Naopak, predpokladá sa, že kapacita plynových zdrojov v rokoch 2033-34 vzrastie o 5 % alebo 4,12 GW oproti rokom 2023-24, a to na 83,54 GW. Sektor energetiky plánuje v tomto období spustiť 13 nových plynových blokov s kombinovanou kapacitou 6,414 GW, pričom odstaví 2,295 GW. Japonskí výrobcovia elektriny spotrebovali v roku 2023 37,17 mil. t LNG.

Pridanie kapacity spaľovania plynu pomôže zvýšiť celkovú kapacitu japonskej tepelnej energie v rokoch 2033-34 na 149,46 GW, čo predstavuje nárast o 660 MW v porovnaní s rokmi 2023-24, čím sa kompenzuje pokles kapacity uhoľných a ropných zdrojov. Posledne menované počas tohto obdobia klesne o 1,19 GW na 15,98 GW.

Japonská kapacita výroby obnoviteľnej energie by sa mala do 2033/34 zvýšiť na 178,03 GW, resp. o 29% alebo 40,5 GW, oproti 2023-24. OZE zahŕňajú vodné, veterné, solárne, geotermálne, biomasové, odpadové a akumulátorové zdroje. Energetický sektor zvýši kapacitu OZE, najmä solárnych a veterných, v priebehu nasledujúcej dekády o 25,9 GW na 100,55 GW, resp. o 12,36 GW na 17,98 GW.

Celková kapacita výroby elektrickej energie v Japonsku sa v rokoch 2033-34 odhaduje na 361,16 GW za predpokladu, že bude k dispozícii 33,08 GW jadrovej kapacity. To by mohlo pokryť očakávaný maximálny dopyt 161 GW, o 3 GW vyšší ako v rokoch 2024-25. Silný dopyt po elektrine bude podporovaný tlakom na digitalizáciu, hoci klesajúca populácia a ďalšie snahy o úspory spotrebu elektriny znížia.