Tokio 17. marca 2023 – Japonské energetické spoločnosti žiadajú vládu, aby na nadchádzajúcom klimatickom stretnutí G7 podporila možnosť jednotlivých krajín stanoviť si vlastnú cestu k energetickej transformácii, uviedol v piatok šéf predseda japonskej federácie energetických Kazuhiro Ikebe. Informovala o tom agentúra Reuters.

Energetická kríza spôsobená ruskou inváziou na Ukrajinu „naučila mnohé krajiny vrátane Európy, že podmienky sú pre každú krajinu iné a že každá krajina musí podľa toho nájsť realistické riešenia,“ povedal Ikebe. „Dúfame, že diskusia povedie k spoločnému porozumeniu, že každá krajina by mala prijať dekarbonizačné kroky podľa aktuálnej situácie,“ dodal.

Ikebe, ktorý je tiež prezidentom spoločnosti Kyushu Electric Power, uviedol, že výroba elektriny na báze fosílnych palív vrátane uhlia je pre ázijské krajiny vrátane Japonska stále veľmi dôležitá. „Je potrebné prejsť z uhlia na zemný plyn a pokročiť v energetickom prechode, ale keďže elektrina je absolútne nevyhnutná pre život ľudí a ekonomické aktivity, každá krajina by sa mala vydať cestou energetickej transformácie podľa skutočných okolností,“ povedal.

Japonsko ako predseda G7 tento rok usporiada stretnutie ministrov o klíme, energetike a životnom prostredí v Sappore 15. až 16. apríla pred summitom G7 v Hirošime 19. – 21. apríla, s cieľom podporiť „realistický energetický prechod“. Japonská vláda tiež vyzvala na flexibilitu, zatiaľ čo niektorí členovia G7 chcú prísnejšie pravidlá prechodu na čistejšiu energiu.

Cieľom Japonska je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s úrovňami z roku 2013 zvýšením obnoviteľnej energie vo svojom mixe elektrickej energie na 36 % – 38 %, zdvojnásobením úrovne z roku 2019 a jadrovou energiou na 20 % – 22 % zo 6 % v roku 2019.

Cieľom piateho najväčšieho producenta emisií na svete je tiež znížiť podiel uhlia v mixe na 19 % do roku 2030 z 32 % v roku 2019 a podiel plynu na 20 % z 37 %.