Bratislava 28. júna 2020 – Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výberové konania na miesta nových členov predstavenstiev deviatich energetických firiem, v ktorých má štát prostredníctvom MH SR majoritu, pričom manažérsku kontrolu majú minoritní súkromní vlastníci. Rezort o tom informoval na svojom webe.

Výberové konania sa uskutočnia v spoločnostiach Východoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., ZSE Energia, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s.

Okrem spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti patria k predpokladom na výkon práce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – právnické, ekonomické, technické alebo v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti, riadiaca prax minimálne 5 rokov či znalosť problematiky v oblasti energetiky a znalosť problematiky v oblasti riadenia a ekonomiky podniku.

Uchádzači musia požadované dokumenty doručiť na adresu MH SR do štvrtka 2. júla. Výberové konania sa uskutočnia 8. júla v prípade západoslovenských energetikov, 10. júla budú na rade východoslovenské a 13. júla stredoslovenské energetické spoločnosti.

Zo zoznamu úspešných kandidátov, ktorý spracuje výberová komisia, vyberie nových reprezentantov štátu v predstavenstvách minister hospodárstva SR Richard Sulík.