Moskva 22. mája 2020 – Nemecká federálna sieťová agentúra (BNetzA) 20. mája vydala súhlas s vyňatím plynovodu Nord Stream zo smernice Európskej únie o plyne. Informovala o tom na svojom webe spoločnosť Nord Stream AG, ktorá o výnimku požiadala v decembri minulého roka. Reagovala tým na implementovanie zmien a doplnení smernice EÚ o plyne do zákona o energetickom priemysle Spolkovej republiky Nemecko (EnWG).

„V súlade s touto žiadosťou sa výnimka z príslušného nariadenia uplatňuje na potrubný úsek nachádzajúci sa na nemeckom území (vrátane nemeckých teritoriálnych vôd) a platí 20 rokov so spätnou účinnosťou od nadobudnutia účinnosti zmeneného a doplneného EnWG 12. decembra 2019,“ informuje Nord Stream AG, ktorá vyjadrila spokojnosť s rozhodnutím BNetzA. „Obzvlášť vítame skutočnosť, že vyzdvihla príspevok plynovodu Nord Stream k bezpečnosti dodávok a potvrdila absenciu škodlivých účinkov na hospodársku súťaž na európskom vnútornom trhu s plynom,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Nord Stream AG Alexej Zajcev.

Plynovodom Nord Stream sa od novembra 2011 prepravilo viac ako 345 miliárd m3 zemného plynu. Jeho trasa sa tiahne od Vyborgu v Rusku cez Baltské more po Lubmin pri Greifswalde. S dĺžkou 1224 km predstavuje najkratšie spojenie medzi ložiskami plynu v severnom Rusku a európskym trhom.

Nemecký regulátor prijal 15. mája rozhodnutie, ktorým zamietol výnimku zo smernice Európskej únie o plyne pre plynovod Nord Stream 2.