Brusel 6. augusta 2020 – Európska komisia v stredu (5. 8.) oznámila, že plánované prepojenie uhlíkových trhov EÚ a Švajčiarska bude spustené od septembra. Spoločnostiam by malo poskytnúť širší okruh potenciálnych partnerov na obchodovanie s emisnými kvótami. Informovala o tom agentúra Reuters.

Transakcie s emisnými povolenkami medzi oboma trhmi budú možné od 21. septembra. Akékoľvek kvóty, obchodované medzi týmito dvoma systémami, budú v období september – december prevádzané počas 10 na to určených obchodných dní. Prvým bude 28. september.

Úplný kalendár prevodových termínov na rok 2021 bude podľa Komisie zverejnený na konci novembra.

Prepojenie oboch trhov sa pripravovalo niekoľko rokov a jeho plánované spustenie v máji sa posunulo pre pandémiu koronavírusu. Podľa EK zatiaľ oba registre nebudú prepojené permanentne a pri spustení obchodovania budú využívať dočasný systém.

Trh s uhlíkom je hlavným nástrojom Únie na znižovanie emisií skleníkových plynov. Elektrárne, továrne a letecké spoločnosti sú povinné kupovať si emisné povolenky na pokrytie časti znečistenia, ktoré produkujú.

V minulom roku únijný uhlíkový trh pokryl necelé 1,6 miliardy ton ekvivalentu CO2 (CO2e). Švajčiarsky trh je oveľa menší, v rovnakom období pokryl menej ako 5 miliónov ton CO2e z priemyselných zariadení. Objem by sa mal tento rok zvýšiť, keďže sa na trh vstúpia švajčiarske elektrárne a niektoré lety.

EÚ zvažuje aj prepojenie svojho systému obchodovania s emisiami s novým britským trhom s uhlíkom, ktorý Británia plánuje zriadiť po zavŕšení brexitu.