Londýn 12. januára 2021 – Takmer každý tretí pracovník v ropnom a plynárenskom priemysle čelil v roku 2020 zníženiu miezd. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z celosvetového prieskumu personálnej spoločnosti Airswift’s Global Energy Talent Index (GETI), ktorý to zdôvodnil znížením dopytu a cien pohonných látok v dôsledku koronakrízy.

Väčšina pracovníkov z týchto sektorov v prieskume uviedla, že sa cíti menej istá svojimi pracovnými miestami ako pred rokom, pretože prechod na nízkouhlíkové zdroje energie potlačil investície do ich priemyslu.

Približne 30 % profesionálov zaznamenalo v minulom roku pokles platov a každý štvrtý uviedol, že ich platy a denné sadzby poklesli o viac ako 5 %. Iba 37 % pracovníkov uviedlo, že v roku 2020 im zvýšili plat, kým v roku 2019 to bolo 50 %.

Takmer 20 % pracovníkov v ropnom a plynárenskom priemysle očakávalo ďalšie zníženie platov v roku 2021.

Z prieskumu vyplynulo, že najviac platení boli stáli zamestnanci v Severnej Amerike s ročným príjmom v priemere okolo 100.000 dolárov, naopak najmenej dostali pracovníci v Latinskej Amerike, priemerne takmer 50.000 dolárov.

Istota pracovných miest bola vo všetkých energetických odvetviach nízka, 78 % pracovníkov v ropnom a plynárenskom priemysle sa cítilo v súvislosti so svojimi zamestnaniami menej bezpečne ako pred rokom. Tento údaj klesol na 66 % v prípade osôb pracujúcich v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 59 % v prípade jadrovej energie.

Takmer deväť z 10 opýtaných očakáva, že pandémia povedie k dlhodobým zmenám v priemysle, či už pokiaľ ide o dosah na počet zamestnancov alebo spôsob, akým zamestnanci pôsobia na pracovisku. Prieskum sa uskutočnil medzi 16.000 energetickými profesionálmi v 166 krajinách.