Bratislava 23. júna 2022 – Prvých 10 slovenských škôl bude využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltickým elektrárňam (FVE) od SPP, ktoré im umožnia znížiť ich súčasné náklady na elektrickú energiu celkovo až takmer o 50 % a pohlcovaním slnečného žiarenia prispejú k zlepšeniu tepelného komfortu budov a k zníženiu prehrievania vnútorných priestorov v letných mesiacoch. Informuje o tom web spp.sk s tým, že Ekofond SPP zároveň pripravuje pre školy osobitný grantový program na využívanie slnečnej energie.

„Vízia a stratégia SPP 2030, ktorú spoločnosť prijala v roku 2019, určuje ako prioritné oblasti rozvoja podnikania zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj OZE. To všetko v záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality. SPP doteraz uviedol do prevádzky fotovoltické elektrárne vo svojich areáloch v Bratislave a Košiciach a realizuje projekt FVE v areáli SPP v Michalovciach,“ uviedla spoločnosť.

V rámci pilotného projektu pre školy poskytne svoje know-how a vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné povolenia, nákup, inštaláciu a uvedenie FVE do prevádzky. Následne zariadenie prenajme zriaďovateľovi školy, ktorý bude uhrádzať len platby za prenájom a servisné služby. K úsporám škôl prispeje jednak priama úspora za platby za dodávku elektriny, podiel na zisku z predaja nespotrebovanej vyrobenej elektriny, či grantová podpora niektorej z dostupných grantových schém.

V prípade záujmu o fotovoltiku od SPP môžu zriaďovatelia škôl alebo samotné školy kontaktovať špecialistov SPP na energetické služby Andreja Fábera na adrese andrej.faber@spp.sk alebo Davida Széplakyho na adrese david.szeplaky@spp.sk.

Viac informácií nájdete na stránke spp.sk.