Bratislava 24. marca 2020 – Spoločnosť EP UK Investments dokončila proces prevzatia spoločnosti Humbly Grove Energy, ktorú získala od PETRONAS Energy Trading Limited. Informuje o tom Energetický a průmyslový holding na svojej webovej stránke.

Humbly Grove Energy vlastní a prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu v anglickom Hampshire.

EP UK Investments je dcérskou spoločnosťou úplne vlastnenou spoločnosťou EP Power Europe, a.s., ktorá je v 100-percentnom vlastníctve materskej spoločnosti, Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

Skupina EPH touto akvizíciou ďalej rozširuje svoje portfólio podzemných úložísk zemného plynu, ktoré už v súčasnosti vlastní v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku.