Londýn 18. septembra 2023 – Talianska energetická skupina Eni získala druhú licenciu na skladovanie oxidu uhličitého v Británii. Týka sa vyčerpaného ložiska zemného plynu Hewett, ktoré sa nachádza 20 kilometrov od pobrežia Bacton, v britskom južnom sektore Severného mora. Informovala o tom agentúra Reuters.

Eni uviedla, že počiatočná skladovacia kapacita CO2 sa pri novej licencii odhaduje na približne 6 miliónov ton ročne od konca súčasného desaťročia a po roku 2030 sa bude postupne zvyšovať na viac ako 10 miliónov ton.

Prvú licenciu v Británii Eni získala v oblasti Liverpool Bay Area v roku 2020, kde je prevádzkovateľom prepravy a skladovania CO2 v projekte HyNet North West.

Technológia CCS odstraňuje z atmosféry CO2 z priemyselných procesov alebo ho zachytáva v mieste vypustenia a ukladá pod zem.

Británia chce v rámci svojho plánu dekarbonizácie dosiahnuť do roku 2030 cieľ 20 až 30 miliónov ton uskladneného CO2 ročne.